Onsdag 23 juni 2021

Lokaltidningen

South Lapland Airport I Vilhelmina står inför en stor utbyggnad i syfte att möta myndigheternas högre krav och för att kunna ta emot större maskiner. Foto: KRISTINA SANDIN

Flygplatsen byggs ut

Flygplatsen i Vilhelmina, South Lapland Airport, planerar stora satsningar för att bland annat möta högre myndighetskrav men även för att säkra framtidens upphandlingar med eventuellt andra maskintyper.

Vilhelmina · Published sep 25, 2018 at 16:40

Från och med 1 januari i år har flygplatsen blivit uppgraderad till bankod 3C. Det innebär att dagens flygmaskiner kan operera på start- och landningsbanan med mindre begränsningar.

– Vi jobbar för att utveckla flygplatsen och för att kunna ta emot större plan, det är viktigt både för näringslivet och turismen, säger Johan Hagelberg, vd för flygplatsbolaget.

Landningsbanan vid South Lapland airport är på 1500 meter men i dag utnyttjas bara 1260 meter på grund av den så kallade landnings- tröskeln.

Tidigare fanns planer på en helt ny flygplats i Vilhelmina men de planerna har avskrivits på grund av de stora kostnaderna.

– Nu planerar vi i stället för en utbyggnad av landningsbanan och att få bort den så kallade landnings- tröskeln. Det är många som har undrat vad som händer med flygplatsen men nu när vi har finansieringen säkrad genom lån kan vi gå ut och berätta, säger Johan Hagelberg.

För att kunna utnyttja hela landningsbanans längd krävs inlösen av nu bebodda fastigheter och flytt av mark.

– De boende i området har varit med i processen och de har visat förståelse.

Nästa år planerar bolaget att påbörja projektering för utbyggnad av banan västerut till en längd av 1800 meter.

– Det innebär att vi skulle kunna ta emot större maskintyper. Inte minst för turismen är det viktigt. Vi skulle till exempel kunna ta emot charterplan från Europa, säger Johan Hagelberg.

Även bland politikerna i Vilhelmina finns det en bred förankring kring flygplatsens utveckling.

– Vi ser stora värden i att ha en väl fungerande flygplats, säger kommunalrådet Magnus Johansson.

Vi jobbar för att utveckla flygplatsen och för att kunna ta emot större plan.

South Lapland Airport

  • Reguljärtrafiken på Sagadal flygplats påbörjades i början av 1970-talet med två turer varje vardag sträckan Vilhelmina-Strömsund-Sundsvall. Flygbanan har byggts ut vid ett par tillfällen och antalet turer har hela tiden ökat. I dag passerar cirka 16 000 personer flygplatsen årligen. Flygplatsen står i begrepp att byggas ut inom de närmaste två åren, med bland annat en ny start- och landningsbana. Planen är att även börja ta emot direkttrafik från utlandet.

Källa: South Lapland Airport

Fler nyheter från Vilhelmina och södra Lappland

Budget efter befolkning

VILHELMINA Vilhelminas budget för 2022 prioriterar äldreomsorg och hemtjänst, men kommer innebära stora nedskärningar inom skolan. Samtidigt tror oppositionen att budgeten blir...

VIDEO: "Vi ville visa hur verkligheten ser ut"

VILHELMINA I samband med skolavslutningar och sommarlovsstart uppmärksammas konsekvenserna av alkohol i trafiken genom en verklighetsbaserad film.
Lokaltidningen rekommenderar

Samer protesterar mot nybyggen

TÄRNABY Byggplanerna som inkräktar på den samiska miljön i Tärnaby vållar protester. Sameskolan finns på området där man nu planerar att bygga fritidshus.

Ett varv för behövande

VILHELMINA Det blev ett Vilhelminavarv som genererade intäkter till Majblomman som annars haft sämre försäljning i år på grund av pandemin. – 24 000 kronor blev intäkterna från...
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar