Onsdag 22 januari 2020

Lokaltidningen

Kulturspår visar på vår historia

I naturen finns det spår om hur människan har levt för länge sedan, men också för inte så långt tillbaka. I ett projekt, där länsmuseet i Västerbotten är projektägare, har man tagit fram en lärarhandledning. Förra veckan var ett antal lärare från Volgsjö, Saxnäs och Malgoviks skolor ute i naturen för att hitta kulturspår i Vilhelmina.

Vilhelmina · Published jul 1, 2019 at 08:00

Med under dagen var museipedagogen Mattias Johansson från Västerbottens museum och skogskonsulenten Karin Johansson från Skogsstyrelsen.

– Det här projektet har snart pågått i tre års tid. Vi vill få lärare och elever att upptäcka kulturspår i sin närhet och att använda dem i undervisningen. Det kan naturligtvis vara fångstgropar och stenåldersplatser men det kan även vara nyare spår som man kan hitta vid till exempel äldre byggnader, säger Mattias Johansson.

Västerbottens museum har tillsammans med Skogsstyrelsen sammanställt ett lärarmaterial som kan användas i undervisningen, där de har valt ut ett tiotal besökspunkter i Vilhelmina och ett tiotal i Lycksele med förslag på aktiviteter och hur man kan koppla dem till läroplanen.

– Är man vid järnvägsområdet är det ett utmärkt tillfälle att prata om energi. Är man vid ett flottningsområde kan man prata om skogsbruk, som exempel, säger Mattias Johansson.

Dagen i Vilhelmina var en liten del av projektet.

– Kulturspår i landskapet är ett gränsöverskridande projekt som omfattar Västerbottens inland och fjälltrakter och angränsande delar av Nordland fylke i Norge och som finansieras av bland andra Interreg Botnia Atlantica och länsstyrelsen och medfinansierade projektpartners, berättar Karin Johansson.

Dagen började med samling vid Volgsjö skola och deltagarna tog sig sedan med cykel till järnvägsområdet och till Gubbseleforsen.

– Tanken med cykel är att visa på hur lätt det är att ta sig till tätortsnära kulturspår, säger Matiias Johansson.

Här visade man på de spår som finns vid järnvägen och på de lämningar från flottningstiden som finns vid Gubbseleforsen.

Sedan cyklade deltagarna upp till Samevistet på Kyrkberget, som också är ett av de kulturspår som Västerbottens museum och Skogsstyrelsen valt ut.

Här berättade sameföreningens ordförande Carina Olofsson om vistet och deltagarna fick prova på att kasta lasso.

Kulturspår i landskapet (KIL)

  • Projektet Kulturspår i landskapet ska visa, utforska och inspirera till användandet av kulturlandskapet som lärmiljö i skolan, i nära samarbete med lärare i Norge och Sverige.
  • Syftet är att fler lärare ska upptäcka den potential våra kulturmiljöer har som användbara, roliga och innehållsrika klassrum i många ämnen – platser som är som gjorda för att förmedla upptäckarglädje och skapa tillfällen till aha-upplevelser.

Källa: Västerbottens museum

Järvsjörennet flyttas till mars

Järvsjöby Den som väntat på Järvsjörennet får i år vänta ända till i mars. – Vi har flyttat fram loppet, vi ville ha en förändring, säger tävlingsledaren Peter Fahlander, som i...

Välbesökt boksläpp i Vilhelmina

Vilhelmina I fredags var det boksläpp på biblioteket i Vilhelmina då Ewa Hed och Heidi Saladin presenterades sin bok Vildmark och varm mat, berättelser längs Vildmarksvägen.