Måndag 20 maj 2019

Lokaltidningen

Olivia Nybrand, fältsekreterare vid individ- och familjeomsorgen i Vilhelmina, säger att kommunen nu i samarbete med polisen tar krafttag för att öka tryggheten i Vilhelmina. Hon önska att fler vuxna skulle röra sig ute under helger och kvällar. Foto: KRISTINA SANDIN

Jobbar aktivt mot droger

I samarbete med polisen, skolan samt individ- och familjeomsorgen, IFO, förs en aktiv kamp emot droger i Vilhelmina.
– Det har varit oroligt i Vilhelmina hela hösten och nu tar vi krafttag för att gemensamt lösa problemen, säger Olivia Nybrand, vikarierande fältsekreterare och ANDT/Brå-samordnare i Vilhelmina.

Vilhelmina · Published dec 3, 2018 at 12:15

I förra veckan gjorde polisen en insats riktad mot narkotika i Vilhelmina. Detta efter ett tips till polisen. Tolv ungdomar misstänks nu för ringa narkotikabrott.

– Polisen har gjort ett mycket bra arbete, säger Olivia Nybrand. Nu ska vi tillsammans gå vidare med vårt förebyggande arbete utifrån vad som har varit och vad som hänt.

Hela hösten har det varit oroligt i Vilhelmina med till exempel skadegörelse och bränder. Ett läge som enligt Olivia Nybrand lett till en oro bland allmänheten med ryktesspridning som följd.

– Därför kallade jag till en samverkansträff för cirka två veckor sedan för att får fram en gemensam kartläggning av hur läget ser ut. Polisen, både inre och yttre befäl, förvaltningschefer inom Vilhelmina kommun, kommunchefen, andra politiker deltog. Syftet var att vi skulle få en bild av hur läget ser ut och hur vi jobbar vidare.

Olivia Nybrand säger att hon förstår den frustration och den oro som finns bland allmänheten. Därför jobbar nu IFO med att sprida information till allmänheten.

– "Vi vet vilka det är men varför gör inte polisen någonting", får man ofta höra men polisen behöver få in tips från allmänheten så att de kan lägga pussel och få en helhetsbild. Är man orolig för något barn eller någon ungdom som man misstänker har hamnat fel bör man göra en orosanmälan till oss på IFO, säger Olivia Nybrand.

En del av det förebyggande arbetet är det fältarbete som IFO gör.

Det innebär att några av tjänstemännen är ute vissa helger runt om i samhället.

– Nu under hösten har vi bildat en sms-grupp för att få med fler vuxna i fältarbetet. Vi fick stor respons och 60 vuxna anmälde sig till gruppen.  Men när vi bjudit in dem till vårt fältarbete är det ingen som har kommit. Det är synd. Det behövs fler vuxna som rör sig i samhället under kvällar och helger. Det skapar trygghet.

– I omgångar har vi haft aktiva Föräldrar på stan och vi behöver hjälpas åt och ta gemensamma krafttag. 

En annan del i det förebyggande arbetet i Vilhelmina är att bygga relationer. Redan i veckan besöker Olivia Nybrand och en områdespolis Hembergsskolan, det första i raden av skolbesök som ska genomföras.

– Att skapa relationer är jätteviktigt. Ungdomarna vet mycket och har ofta betydligt mer koll än vad vi vuxna har. Vi vill minska trösklarna till polisen och IFO. Vi vill synas på skolorna, inte för att peka med hela handen och tillrättavisa, utan för att berätta vilka vi är och vad vi gör, ställa frågor och svara på frågor.

– Viktigast av allt är att visa att vi vuxna finns och kan hjälpa om det uppstår problem.

Det behövs fler vuxna som rör sig i
samhället.

Dags för manifestation för Inlandsupproret

Inlandet På lördag är det dags för Inlandsupprorets första manifestation. I lokaltidningens spridningsområdet blir det i Vilhelmina, Lycksele, Åsele och Sorsele.

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk.

Kommuner går ihop för att lösa problemet

Länet Flera kommuner i Västerbottens inland diskuterar nu ett samarbete för att lösa bristen på familjehem.