Måndag 20 maj 2019

Lokaltidningen

Jenny Almroth är sedan i våras chef för arbetsmarknadsenheten i Vilhelmina kommun. Foto: KRISTINA SANDIN

En lots in till arbetsmarknaden

För ett år sedan slogs flera verksamheter i kommunen ihop till en ny enhet, arbetsmarknadsenheten. Den har som uppgift att lotsa dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden till en meningsfull sysselsättning.

Vilhelmina · Published dec 1, 2018 at 07:15

Under arbetsmaknadsenhetens tak ryms många verksamheter och man riktar sig till dem som står utanför arbetsmarkanden. Det kan röra sig om nyanlända, de som behöver rehabilitering och de som går på lönebidrag.

–Målet är att de som får sin sysselsättning eller praktik hos oss ska gå vidare till varaktiga jobb, säger Jenny Almroth, chef för arbetsmaknadsenheten.

Under enheten finns immigrationsservice, fotoarkivet, Cornelia och nu senaste tillkomsten Handtaget. Arbetsmarknadsenheten ansvarar också för att samordna ferie- arbete och praktik.

Arbetsmarknadsenheten jobbar tätt ihop med arbetsförmedlingen, skola och individ- och familjeomsorgen, som också har ett lånekontor på avdelningen.

– Vi har flerpartsamtal med alla berörda och kartlägger kompetens och egna intressen för att matcha till rätt jobb, säger Jenny Almroth.

Immigrationsservice arbetar med mottagning, bosättning och etablering.

– Det finns behov av fortsatt insats att få nyanlända att stanna kvar och här kliver arbetsmarkandsenheten in och ser till att ta tillvara på den kompetens som de nyanlända besitter. Ofta flyttar de mer drivna härifrån och det gäller att behålla dem kvar i Vilhelmina.

Arbetsmarknadsprojektet Cornelia startade redan 1992 i samarbete med arbetsförmedlingen och kommunen och är väl etablerat. De har en snickeriverkstad och en billackering och utför en rad andra tjänster i kommunen som till exempel snöskottning och underhåll. Här är det främst män som arbetar och Handtaget blir ett mjukare komplement.

Nu på söndag, den första advent, har arbetsmarknadsenheten öppet hus i sina lokaler på Tallåsvägen och visar delar av sin verksamhet.

Dags för manifestation för Inlandsupproret

Inlandet På lördag är det dags för Inlandsupprorets första manifestation. I lokaltidningens spridningsområdet blir det i Vilhelmina, Lycksele, Åsele och Sorsele.

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk.

Kommuner går ihop för att lösa problemet

Länet Flera kommuner i Västerbottens inland diskuterar nu ett samarbete för att lösa bristen på familjehem.