Söndag 20 januari 2019

Lokaltidningen

Dominiqe Göhrs och Johannes Fehsa pluggar på distans för att bli undersköterskor. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Utbildning på distans

I Sverige kommer det att behöva anställas 50 000 undersköterskor kommande fyraårsperiod. För glesbygdskommuner som Storuman är distansutbildning ett måste för att kunna täcka behovet.

STORUMAN · Published okt 30, 2018 at 07:15

I förra veckan arrangerades öppet hus på Lärcentrum i Storuman för att uppmärksamma vårdyrken som undersköterskor. De 14 elever som just nu pluggar sista terminen i utbildningen har inga problem att få jobb. Tvärtom så har Storumans kommun garanterat alla med slutbetyg en anställning.

Dominiqe Göhrs från Sorsele och Johannes Fehsa från Storuman jobbar redan inom vården och vill plugga vidare.

– Tanken är att fortsätta plugga. Det är ju brist på både undersköterskor och sjuksköterskor, säger Dominiqe Göhrs.

Johannes Fehsa vill jobba inom akutvården.

– Jag trivs med att jobba inom vården och vill satsa på akutsjuksköterskeyrket. Att plugga på distans har fungerat jättebra, säger han.

Just nu råder det rekordbrist på undersköterskor i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, ser det ut som om bristen kommer att förvärras framöver om inget görs för att fler ska välja yrket.

En nyligen gjord sammanställning som fackförbundet Kommunal gjort visar att det kommer att behövas anställas drygt 50 000 undersköterskor och vårdbiträden de kommande fyra åren i Sverige. Därtill behövs 24 000 nyrekryteringar på grund av alla pensionsavgångar mellan år 2018–2022.

Kommunals medlemsundersökning visar att fler än var fjärde medlem inom äldreomsorgen vill byta yrke inom tre år. Undersökningen visar också att nära varannan undersköterska anser att bemanningen är så låg att det innebär en risk för de äldre minst någon dag per vecka.

För att få folk att stanna kvar i yrket behövs satsningar på både arbetsmiljö och löner. Många lämnar yrket som undersköterska på grund av för hög arbetsbelastning, ofta orsakad av personalbrist.

Medellönen för en undersköterska i Västerbotten ligger på mellan 24 000 och 26 000 kronor inom landsting och kommun. Lägst meddelön har en undersköterka anställd i Bjurholms kommun och högst har en undersköterka i Vindelns kommun. Storuman är en av kommunerna som betalar sämst medan Sorsele och Åsele kommun ligger ungefär i mitten bland länets kommuner.