Söndag 16 december 2018

Lokaltidningen

Tomas Mörtsell, C, får fortsatt förtroende att leda kommunstyrelsen i Storuman. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Tuffa sparkrav inom omsorgen

Omsorgsnämnden i Storuman kommer att få tuffa sparkrav under 2019. Utgifterna ska minskas med 4,8 miljoner enligt kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019.

STORUMAN · Published nov 30, 2018 at 12:15

I tisdags förra veckan hölls det första kommunfullmäktige sedan valet i höstas. Tomas Mörtsell, C, fick fortsatt förtroende som kommunstyrelsens ordförande. Samtidigt togs beslut om 2019 års budget samt plan för 2020 fram till 2022.

Störst sparkrav får omsorgsnämnden som i jämförelse med 2018 års budget får 4,8 miljoner mindre till verksamheten under 2019. I budgeten planeras också ökade avskrivningar på lån med 2,5 miljoner kronor jämfört med året innan. Kommunen planerar också att utöka sina lån. Det handlar om totalt 30 miljoner kronor under åren 2020 och 2021.

– Vi lånar pengarna för att bland annat investera i ny vattentäkt i Hemavan, säger Tomas Mörtsell, C, kommunalråd.

Han fick fortsatt förtronde att leda kommunen trots den senaste kritiken om försäljning av industrilokaler där man råkade sälja en fastighet som i dag hyrs av räddningstjänsten. När budgeten skulle antas ställdes just frågor kring hur affären kommer att påverka kommunens ekonomi av Erold Westman, Kommunlistan.

Kommunchefen Peter Persson förklarade att det enda som påverkas i budgeten är kostnader för internhyra. Hur misstaget kommer att påverka det kommunala industrihusbolaget efter att domstolen tar beslut är däremot mera oklart. Kommunen har investerat 100 000-tals kronor i byggnaderna som man i dag inte äger.

Det kommunala bolaget har heller inte berättat om misstaget i sina årsredovisningar sedan fastigheten såldes 2014. Bara ett fåtal personer har känt till affären fram till i våras, då kommunstyrelsens ledning fick information, men valde att inte ta upp saken trots att det hölls kommunala val.