Lördag 19 oktober 2019

Lokaltidningen

Storumans kommun kan tvingas flytta skolklasser från byarna Gunnarn och Stensele till centralorten för att klara ekonomin. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Tuffa sparkrav bland byskolor i Storuman

Mellanstadiet i både Stensele och Gunnarn kan tvingas flytta till centralorten i Storuman. Fritids- kultur- och utbildningsnämnden har som krav att minska kostnaderna fram till 2022 med närmare tio miljoner kronor.

STORUMAN · Published okt 8, 2019 at 12:24

Nämndens prognostiserade underskott är just nu nära 3,3 miljoner kronor. Samtidigt står det klart att nämnden kommande år inte kommer att få medel från Migrationsverket på 4,2 miljoner kronor och statsbidrag från Skolverket på 1,7 miljoner kronor.

Vid förra nämndssammanträdet lämnade förvaltningschefen Barbro Åkesson en redogörelse på förslag till besparingar. Bland annat föreslogs att årskurs 4 till 6 i både Stensele och Gunnarn skulle kunna flyttas till Centralskolan i Storuman. Det skulle minska kostnaden på sikt med totalt 2,5 miljoner kronor årligen.

Nämndens beslut blev att förvaltningschefen ska utreda och ta fram underlag på besparingar inom både skolan, gymnasiet och skidakademien i Tärnaby. Sedan tidigare har beslut om att lägga ner de två sista biblioteksfilialerna i Gunnarn och Slussfors tagits.Totalt innebär det en besparing på 100 000 kronor.

Senast innan årskiftet ska nämnden ha tagit beslut om hur man ska få en budget i balans och budgetförutsättningarna för kommande tre år fram till 2022. Föräldrar i Gunnarn har redan börjat visa oro för besparingar som skulle innebära längre skolresor och längre skoldagar för eleverna i och kring Gunnarns by. Bland annat finns planer på att bjuda in ansvariga politiker till byn för att diskutera sparkraven.

Hemvården får kameror

Dorotea Dorotea sällar sig nu till de kommuner som infört trygghetskameror i hemtjänsten. – Det är ett sätt att öka tryggheten för våra äldre som är beroende av tillsyn, säger...

Samarbete mellan samer och skogsägare ger vinst

SORSELE En helt ny anläggning för renskiljning håller på att byggas upp på Mikael Hugosons skogsmark intill nedre Saxnäs utanför Sorsele. – Tyvärr blir det ofta konflikter mellan...

Försöker lura villaägare

STORUMAN Polisen i södra Lappland går nu ut och varnar allmänheten för ett företag som ringer upp personer och säger sig utföra lagstadgade ventilationskontroller. Minst en...

Jaktprov firade tio år

LYCKSELE Qvinnokampen firade tio-årsjubileum i Lycksele, när jaktprovet för kvinnliga hundägare och hundförare genomfördes första helgen i oktober. Deltagarna kom från hela...

Premiär för cupspel i futsal i Vilhelmina

VILHELMINA Förra helgen var det premiär för cupspel i futsal, inomhusfotboll, i sporthallen i Vilhelmina. – Det blev ett lyckat arrangemang och det spelades 40 matcher under...

Tuffa sparkrav på skolan– elever kan tvingas flytta

STENSELE Mellanstadiet på både Stensele och Gunnarn skola kan tvingas flytta till Centralskolan. Samtidigt diskuteras nedläggning av både skidakademien och Tärnaby alpina...