Måndag 27 januari 2020

Lokaltidningen

Storumans kommun kan tvingas flytta skolklasser från byarna Gunnarn och Stensele till centralorten för att klara ekonomin. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Tuffa sparkrav bland byskolor i Storuman

Mellanstadiet i både Stensele och Gunnarn kan tvingas flytta till centralorten i Storuman. Fritids- kultur- och utbildningsnämnden har som krav att minska kostnaderna fram till 2022 med närmare tio miljoner kronor.

STORUMAN · Published okt 8, 2019 at 12:24

Nämndens prognostiserade underskott är just nu nära 3,3 miljoner kronor. Samtidigt står det klart att nämnden kommande år inte kommer att få medel från Migrationsverket på 4,2 miljoner kronor och statsbidrag från Skolverket på 1,7 miljoner kronor.

Vid förra nämndssammanträdet lämnade förvaltningschefen Barbro Åkesson en redogörelse på förslag till besparingar. Bland annat föreslogs att årskurs 4 till 6 i både Stensele och Gunnarn skulle kunna flyttas till Centralskolan i Storuman. Det skulle minska kostnaden på sikt med totalt 2,5 miljoner kronor årligen.

Nämndens beslut blev att förvaltningschefen ska utreda och ta fram underlag på besparingar inom både skolan, gymnasiet och skidakademien i Tärnaby. Sedan tidigare har beslut om att lägga ner de två sista biblioteksfilialerna i Gunnarn och Slussfors tagits.Totalt innebär det en besparing på 100 000 kronor.

Senast innan årskiftet ska nämnden ha tagit beslut om hur man ska få en budget i balans och budgetförutsättningarna för kommande tre år fram till 2022. Föräldrar i Gunnarn har redan börjat visa oro för besparingar som skulle innebära längre skolresor och längre skoldagar för eleverna i och kring Gunnarns by. Bland annat finns planer på att bjuda in ansvariga politiker till byn för att diskutera sparkraven.

Stort intresse för ”draget”

AMMARNÄS 28 lag är anmälda till Vindelälvsdraget, draghundstävlingen som körs 13-15 mars. – Vi har många lag anmälda och bland dem lag som inte var med ifjol. Det känns kul,...

Hälften så stora utsläpp som man trott

STORUMAN En översyn av beräkningsmodellen för utsläpp av växthusgaser visar att uppgifterna om utsläpp från snöskotrar varit klart överdrivna. Myndigheterna har missat att...

Stora skidtävlingar i Lycksele

LYCKSELE Den 14-16 februari avgörs stora tävlingar på skidstadion i Lycksele. – Vi är väl förberedda, det är bara att hoppas att det inte blir för kallt, i övrigt har vi koll på...

Viktig seger inför SM

STORUMAN Storumanföraren Wilma Jonsson har som mål att vinna SM-serien i skotercross i år och i helgen stod hon som segare i första deltävlingen av finländska mästerskapen. – Jag...