Lördag 29 februari 2020

Lokaltidningen

Monica Falkner, Alexander Jonsson och Mona Olofsson är beredda att möta byarna den 7 oktober då ett bygderåd kan se dagens ljus. Foto: PETER KÄRR

Startskottet för ett bygderåd

Den 7 oktober planeras ett möte mellan kommunen och representanter från byarna för bildandet av ett bygderåd i Storuman. Processen har pågått i två år och är en del av den lokala serviceplanen som antogs av kommunfullmäktige i juni.

Storuman · Published okt 1, 2019 at 07:15

Genom riksorganisationen Hela Sverige ska leva har det utarbetats en lokal serviceplan i Storumans kommun.

Monica Falkner, processledare i riksorganisationen, har varit ute i byarna och träffat bybor, men även tjänstemän och politiker, för att utröna hur servicen ser ut idag och hur man på landsbygden vill att den ska se ut i framtiden.

Hon har även hört med byborna om hur de vill och kan vara delaktiga i att påverka serviceplaneringen i kommunen.

– Jag har träffat tjänstemän, politiker och olika projekt för att försäkra mig om att alla är med på samma bana och ser nyttan med att få till en utveckling i byarna, säger hon.

Processen har finansierats med hjälp av processtöd från Hela Sverige ska leva, Tillväxtverket och Storumans kommun.

I den nu antagna serviceplanen finns kommunens serviceorter, servicenoder och servicepunkter beskrivna samt vilken servicenivå som dessa bör omfatta.

Gunnarn och Slussfors är två utpekade servicenoder i kommunen.

Som en morot för de orter som väljer att bli servicepunkter finns en ekonomisk ersättning på upp till 30 000 kronor, om byn organiserar informationspunkter för kommun- och/eller turistinformation, samlingsplats, datatjänster och enklare fixartjänster.

– Byar och föreningar kan få ersättning genom att avtal med kommunen, förklarar Alexander Jonsson, utredare i Storumans kommun.

– Och orten kan få 5 000 kronor i stimulanspengar för att ta fram en byaplan, säger Mona Olofsson, näringslivssekreterare.  

Finansieringen sker via Storumans kommuns bygdemedel, 10-11 miljoner kronor årligen.

Nästa steg är bildandet av ett bygderåd med representanter från Storumans byar. Den 7 oktober är ett möte planerat för att forma ett bygderåd.

– Vi har inte haft något bygderåd på många år, förklarar Alexander Jonsson.

– Vi hoppas på att ett tjugotal representanter från byarna ska möta upp vid träffen, säger Mona Olofsson.

Det övergripande syftet med bygderådet är att vara en aktiv samtalsform mellan byar och kommunen.

Att aktivt arbeta tillsammans för att verkställa utvecklingsarbetet i Storuman.

Stödja och utveckla samverkan när det gäller bygdefrågor och att vara remissinstans för frågor som har allmänintresse för landsbygden.

Bygderådets sammansättning ska vara en representant och en ersättare från vardera av de byautvecklingsgrupper som anmält intresse för att vara med och ska representera sitt geografiska område.

Dessutom ska kommunstyrelsen vara representerad, en från näringslivskontoret samt adjungerade kommunala tjänstemän beroende på vilka frågor som ska tas upp på mötena.

7

oktober är datumet för formandet av ett bygderåd i Storuman.

Nora fick sällskap av varg

WHITEHORSE Två svenskar, båda med anknytning till Storuman, tog en sensationell femte- och sjundeplats när årets upplaga av Yukon Quest avslutades under förra helgen. – Det var...

Coronaviruset stoppar elevernas praktik

Vilhelmina På fredag skulle sju elever och två lärare från Malgomajskolan i Vilhelmina resa till Holland för att eleverna skulle göra sin praktik där. Nu har rektor Per Lindberg...

Tveksam till vindkraft

TÄRNABY Tärna-Stensele allmänning valde i måndags att bordlägga frågan om man ska tillåta företaget Fred Olsen Renewebles att undersöka möjligheten till att bygga tre stora...

Polis kom inte till olyckan

SORSELE Räddningstjänsten i både Storuman och Sorsele är kritiska till att polis inte alltid kommer till en olycksplats vilket försvårar räddningstjänstens arbete. – Vi har...