Tisdag 19 februari 2019

Lokaltidningen

Stalofolket var vikingar från väst: "Härör tillbaka till Hålogaland"

Under lång tid har forskare dragit slutsatsen att Stalotomter har samiskt ursprung. Nu ifrågasätts det av Anders Wepsäläinen som anser att lämningarna härstammar från norska vikingar i Hålogaland.

STORUMAN · Published jul 19, 2017 at 07:15

I mitten av 70-talet kom kartografen och tecknaren Anders Wepsäläinen i kontakt med etnologen och etnografen Rolf Kjellström. Tillsammans har de jobbat med olika fältarbeten i den svenska Lappmarkerna. Så småningom kom arbetet att fokuseras kring Stalotomterna. 

– Rolf Kjellström publicerade en rad artiklar på 70-talet där han drog slutsatsen att Stalotomterna inte kunde ha samiskt ursprung utan härör tillbaka till Hålogaland och hövdingasätenas då långväga handel. Men han lyckades inte få igång en seriös debatt utan möttes i stället av motstånd och en ovilja att diskutera de väsentliga frågorna. Jag fick ta över allt hans material och 2011 fick jag publicerat min granskning. Tyvärr har ingen velat ta en seriös diskussion om slutsatserna, säger Anders Wepsäläinen. 

Det han och Rolf Kjellström grundar sina antaganden på handlar om Stalotomternas uppbyggnad och de fynd som gjorts vid arkeologiska utgrävningar. De forskare som hävdar att Stalotomterna har samiskt ursprung och att det på de breda vallarna stått en typ av bågstångskåta. Men Anders Wepsäläinen har gjort utgrävningar av gamla samiska kåtatomter och har inte funnit någon som helst liknelse med Stalotomterna. 

I stället har han undersökt samtida torvhuslämningar i Norge och på Island och funnit att Stalotomterna troligen är uppbyggda med tjocka torvväggar. 

Inga tidigare fynd från vare sig äldre eller nyare samiska kåtaplatser har likheter med Stalotomterna. Den karaktäristiska vallen och det upp till två decimeter djupt nedgrävda golvet finns inte bland samiska kåtalämningar. Trots det anser Lars Liedgren, arkeolog och antikvarie vid Silvermuseet i Arjeplog, att lämningarna är samiska. 

– Samerna bodde vid den här tidpunkten uppe vid trädgränsen och jagade ren. Det Anders Wepsäläinen skriver om att det skulle handla om torvhus har ingen grund. Platserna där stalotomterna finns saknas det bra torv. Det finns heller inget grus kvar som kan härledas till torven, säger Lars Liedgren. 

Anders Wepsäläinen förstår inte Lars Liedgrens resomemang eftersom torv till stor del består av växtmaterial som sedan länge förmultnat och det lilla grus som finns i torven skiljer sig inte från de upphöjda grusoch jordvallarna där torven stått. 

Lars Liedgren anser också att fynden vid Stalotomterna inte är typiskt nordiska, trots förekomst av både täljstensfragment från Norge och sländtrissa som troligen används för att spinna ull. Att det gjorts många lösfynd och gravfynd i södra Lappland samt i Jämtlandsfjällen som är från vikingar tycker han inte går att sätta i samband med Stalotomterna. 

– Lars Liedgren stödjer sig delvis på äldre rön som Ernst Manker felaktigt påstått och som jag motbevisat. Det finns inga dokumenterade fall där samer har byggt kåtor på jordvallar. Stalotomterna ligger oftast på rad bredvid varandra och det är heller inte vanligt bland samer där kåtorna ligger mera ojämnt fördelade, säger Anders Wepsäläinen. 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Lokaltidningen den 19 juli 2017

Lyckselerestaurang fick utmärkelse för viner

LYCKSELE Munskänkarna i Lycksele har delat ut utmärkelsen Årets vinkrogar till Restaurang 64 grader på Hotell Lappland, för andra året i rad. – Det är kul att det finns en bra...

Snowboard het sport i Klimpfjäll

Klimpfjäll Nu i veckan drar den stora vinter- och sportlovssäsongen i gång runt omkring på våra skidanläggningar i inlandet. I Klimpfjäll är man förberedd och från och med denna...

Polisen nöjda med skoteråkarna i Västerbotten

INLANDET Hos polisen är man i stort sett nöjd med hur skoteråkarna beter sig. Däremot har polisen märkt av en restriktivare hållning hos markägare.

Skogsbolag ställer in jakt

Inlandet I förra veckan ansökte Sveaskog, Holmen och SCA gemensamt om skyddsjakt på älg i Storuman, Lycksele och Åsele kommuner. Av de önskade 70 älgarna beviljade länsstyrelsen bara 20...