Måndag 1 juni 2020

Lokaltidningen

Illustration från Stalo och Kauras, en ursprungligen samisk berättelse som återberättades av P. A. Lindholm i början av 1900-talet och illustrerades av John Bauer.

Samernas berättelser om Stalo

Samernas berättelser om Stalo skrevs ner först i början av 1900-talet men räknas ändå kunna ha historisk grund. Stalo beskrivs som dum och stor och historierna handlar ofta om hur list övervinner styrka.

STORUMAN · Published jul 26, 2017 at 07:15

I norr är Stalo närmast ett övernaturligt väsen medan figuren får allt mer mänskliga drag ju längre söderut i Västerbotten och Jämtland man kommer. 

Staloberättelserna fick någon gång på 30-talet ge namn åt de fornlämningar som samerna kallade jättens jordhydda. 

Namnet Stalo har satts i samband med urnordiskas "stahla" (stål eller järn) och kan syfta till samernas beskrivning där Stalo hade på sig en järnkolt eller järnpäls som vare sig spjut eller pilar bet på. 

Även om historierna är mytologiska finns det med stor sannolikhet ett korn av sanning i berättelserna. 

Sägnerna är oftast grymma och blodiga och visar på en kamp om resurser mellan samerna och Stalofolket. Samerna går oftast segrande ur kampen eftersom Stalos styrka förlorar mot samernas list. 

En annan historia som återges i Anders Wepsäläinens bok om Stalotomter är den om de tre Stalo och lapparna. 

Sagorna tar ofta också upp Stalos rikedomar i silver. Möten mellan Stalo och samerna sker ofta vintertid. Även om berättelserna ofta har onaturliga inslag så finns det ändå en tydlig konflikt om resurserna. Båda jagar renar och håller sig med enstaka tamdjur. 

Berättelserna visar också exempel på att det finns en nära relation mellan grupperna. Det talas till och med om äktenskap mellan samer och Stalo. 

Stalo stjäl ofta renar och kidnappar folk men samerna är oftast listigare och vinner kampen.

Kersti Widstrand, psykolog och författare, återger en variant av berättelsen om Stalo och Kauras som kommer från Byske.

"Stalo var en ond och grym jätte som bodde uppe i fjällen och samlade rikedomar till sig och sin familj. Det gjorde han på så sätt att alla samer måste lägga ett par renstekar eller renostar på det altare han byggt åt sig. Annars fick de inte fiska i fjällsjön nedanför hans fjäll. Gjorde de inte som han ville, bestraffade han dem med att döda deras renar genom att sända vargarna på dem.

Men där fanns en gång en mycket modig och klipsk samegrabb, Kauras, som beslöt sig för att lura den dumme Stalo. Han gick iväg och började fiska utan att först ge en gåva. Naturligtvis kom Stalo vredgad fram och röt åt honom att försvinna. Annars skulle han slå ihjäl pojken. Pojken fick honom att istället gå med på en annan slags kamp och se vem som skulle vinna denna. Stalo samtyckte. ”Den som kan stånga huvudet djupast i granstammen vinner!” sa gossen. ”Ah, det är väl ingenting!” sa den store, starke jätten och störtade i all fart mot trädstammen så att kottarna rök. Det blev dock inget hål och han gjorde om det igen, men blodade bara ned sig och svimmade.

Under tiden preparerade Kauras en annan granstam. Han drog bort barken, högg ett hål i stammen och satte sedan dit barken igen. När jätten vaknade, sa pojken att det var hans tur, sprang fram till sitt träd och körde in huvudet, ända in över öronen, i det hål han nyligen gjort. Den dumme Stalo blev rädd och flydde och lät pojken fiska i fred."

Artikeln har tidigare publicerats i Lokaltidningen den 26 juli 2017

Tuff tid för SoliferPolar

DOROTEA Företaget SoliferPolar i Dorotea har påverkats av pandemin men ännu så länge är produktionen i gång med full styrka. – Man kan säga att vi har fyra stora utmaningar,...

Väntar på besked om pengar till konstgräs

STORUMAN Nästa vecka hoppas Storumans IK på besked om Allmänna arvsfonden godkänner ansökan om stöd till att anlägga en ny konstgräsplan på Storhälla. – Konstgräsplanen kommer...

”Vi har haft ett stabilt läge”

LYCKSELE Samtliga avdelningar på Lycksele lasarett har tilltagit rutiner och handlingsplaner för att anpassa lasarettet till rådande pandemi. Nya lösningar i samarbete med...

Vilhelminas nya platsvarumärke

VILHELMINA Förra veckan lanserades Vilhelminas nya platsvarumärke – Vilhelmina med själ och hjärta. Det är resultatet av ett arbete som pågått sedan i höstas. – Vi tror på...

Strategi för samisk hälsa antagen

INLANDET Region Västerbotten har antagit en strategi för samisk hälsa. – Vår intention är att det ska implementeras i regionernas handlingsplaner, säger Laila Daerga,...

Goda råd om bredband till mindre föreningar

Länet Byanätsforum är ett sammanhållande nav för bredbandsföreningar på den svenska landsbygden. – Uppskattningen är att vi har tusen bredbandsföreningar i Sverige och 400 är...