Måndag 1 juni 2020

Lokaltidningen

Risk för att vårfloden blir kraftig i fjällen

Mycket snö i kombination med en sen start på snösmältningen kan leda till kraftig vårflod i fjälltrakterna.
– Vi följer utvecklingen och just nu ser det ut att dröja innan snösmältningen börjar, säger Jan Fransson, räddningschef inom Sorsele kommun.

AMMARNÄS · Published maj 6, 2020 at 12:15

Enligt SMHI:s beräkningar så innehåller snön i västra delen av fjällen inom Västerbottens län ovanligt mycket vatten.

– Snön i ett begränsat område i västra fjälltrakterna innehåller upp till tre gånger så mycket vatten jämfört med ett normalår. Just nu pekar väderprognosen på fortsatt kallt och ju längre det dröjer innan vårvärmen kommer desto kraftigare kan vårfloden bli, säger vakthavande hydrolog vid SMHI, Gustav Carlsson.

De största snömängderna i fjällen finns närmast norska gränsen. Samtidigt visar de hydrologiska beräkningarna som SMHI tagit fram att snön i södra Lapplands fjällområde innehåller mer vatten än ett normalår. På vissa platser så mycket som tre gånger mer än normalt.

Enligt Gustav Carlsson har det nyligen gjorts en vårflodsprognos som pekar på att det just nu finns en 25-procentig risk att det ska uppstå en klass 1-varning för höga flöden senare i vår.

– Det finns just nu tillräckligt med snö för att det skulle kunna uppstå ett klass 1-flöde i fjällområdet. Men det beror helt på hur vädret blir framöver. Om kylan fortsätter fram tills att det slår om och det börjar regna samtidigt så finns det en risk för att det uppstår en mycket kraftig vårflod, säger Gustav Carlsson.

Jan Fransson, räddningschef i Sorsele, ser också en risk för kraftig vårflod om kylan fortsätter och det sedan blir varmt.

– Det kan bli besvärigt i till exempel Ammarnäs. Sedan kan det uppstå skador på fritidshus längre nedströms Vindelälven och längs med Laisälven. Däremot ser det inte ut att bli så farligt höga flöden längre ner mot kusten. Där är det mindre snö som kan förvärra situationen, säger Jan Fransson.

2005 uppstod också en sen vårflod. Först fram emot början av juni började snösmältningen i fjällen och den 15 juni gick vattnet så högt att delar av byn Ammarnäs blev isolerad bakom vattenmassorna. Även Sorsele samhälle drabbades. Det uppstod också problem i Hemavan där delar av området kring flygfältet hamnade under vatten.

Exempel på stora vårfloder

  • 1938 drabbade stora översvämningar området kring Ume- och Vindelälven i Västerbotten. Störst skador uppstod i trakterna av Spöland där sammanlagt 1 340 hektar mark och 224 gårdar lades under vatten.
  • 1995 skedde nästa stora vårflod i länet efter att vårfloden i fjällen och i skogslandskapet kom igång nästan samtidigt. Ett stort antal fritidshus och bostadshus blev vattenskadade.
  • 2005 uppstod en kraftig vårflod i fjällen.

Tuff tid för SoliferPolar

DOROTEA Företaget SoliferPolar i Dorotea har påverkats av pandemin men ännu så länge är produktionen i gång med full styrka. – Man kan säga att vi har fyra stora utmaningar,...

Väntar på besked om pengar till konstgräs

STORUMAN Nästa vecka hoppas Storumans IK på besked om Allmänna arvsfonden godkänner ansökan om stöd till att anlägga en ny konstgräsplan på Storhälla. – Konstgräsplanen kommer...

”Vi har haft ett stabilt läge”

LYCKSELE Samtliga avdelningar på Lycksele lasarett har tilltagit rutiner och handlingsplaner för att anpassa lasarettet till rådande pandemi. Nya lösningar i samarbete med...

Bäverforskning i länet

Länet Förekommer trikiner i svenska bäver- stammen? Det är frågan för ett examensarbete vid SLU där svenska jägarkåren kan bidra med forskningsunderlag.

Långsam älg-tv fascinerar folket

KULLBERG ”Den stora älgvandringen”, som nyligen avslutades, fick tittarna att flockas framför tv:n. Det lockar även till mängder av frågor och funderingar kring älgar, frågor som...