Fredag 24 januari 2020

Lokaltidningen

Tvisten om byggnaden där brandstationen i Storuman ligger fortsätter. Nu har tingsrättens dom överklagats till hovrätten. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Överklagar domen om brandstationen

Cloudberry estates Sverige AB och dess ägare Lennart Olofsson överklagar nu Lycksele tingsrätts dom som gav Storumans kommunala industrihusbolag äganderätt till industrihuset där brandstationen ligger.

STORUMAN · Published dec 4, 2019 at 18:15

Enligt överklagan yrkar Cloudberry att Hovrätten ska ända Lycksele tingsrätts dom som meddelades den 14 november.

Lennart Olofsson hävdar att han köpte en fastighet av Storuman kommuns industrihusbolag där både Montören 1 och den intilliggande fastigheten Förråndet 1 för en summa av 4,2 miljoner kronor. Enligt det kommunala industrishusbolaget så var det ett misstag att Förrådet ingick i affären. Fastigheterna hade slagits samman bara två år innan affären gjordes upp 2014 men i samband med affären hade ansvariga tjänstemän och politiker antingen ingen vetskap eller så hade man glömt att de två fastigheterna nu var en.

Enligt Lycksele tingsrätts dom så var båda parterna vid affärens genomförande omedveten om att Montören 1 var två fastigheter som slagits samman. Något som Lennart Olofsson hävdar inte är sant. Han ville först köpa ena fastigheten för en miljon kronor men när han förstod att det rörde sig om två fastigheter gick han med på att köpa industrihusen för 4,2 miljoner kronor.

Via hans advokater begär han hos hovrätten för övre Norrland att få anstånd fram till den 10 januari 2020 med att utveckla grunderna för överklagandet och skälet till prövningstillstånd. Jul och nyårshelgerna bidrar till att advokaterna vill ha så lång tid på sig. Tiden för överklagan går annars ut den 5 december.

Elpriset styr vattenkraften

STORUMAN Elpriset har fått en allt större betydelse för när vattenkraftsbolagen väljer att producera elström. När inte priset är tillräckligt högt väljer allt fler att spilla ut...

Ökad risk för dammbrott

STORUMAN Omställningen till ökade förnybara energikällor som vind- och solkraft riskerar att öka risken för ett dammhaveri som i värsta fall skulle innebära förlust av...

”Just nu känns det väldigt positivt”

LYCKSELE Förra veckan satt Lycksele hembygdsgille i krismöte om ekonomin. Den här veckan är tongångarna en annan. – I dag är vi glada, säger ordförande Karin Söderlund.

Antalet viltolyckor ökar i länet

STORUMAN Antalet vilt- olyckor ökar i Västerbotten. Under fjolåret dödades 698 rådjur och 431 älgar i trafiken jämfört med 677 rådjur och 389 älgar under 2018.