Söndag 20 januari 2019

Lokaltidningen

Cirka en halv miljon personbilar i Sverige har varit avställda mer än tre år. Nu vill bland annat Motormännen att skrotbilspremie återinförs. Foto: NORDSVERIGE

Motormännen vill att premie återinförs

I samband med att producentansvar infördes 2007 försvann skrotningspremien på bilar. Nu höjs allt fler röster för att återinföra en premie för att minska antalet skrotbilar.

STORUMAN · Published nov 5, 2018 at 11:15

I dag tvingas kommuner, Polismyndigheten och Trafikverket lägga miljontals kronor på att söka efter ägare till gamla bilar som ställts undan i skogen eller parkerats vid vägen. Dessutom tillkomer kostnader för transporter och skrotning av fordonen.

Men istället för att återinföra en skrotningspremie som ska locka fler att lämna in sina gamla bilar så väljer politikerna att införa ett ekonomiskt stöd till kommuner för att ta hand om bilar som ägs av så kallade ”bilmålvakter”.

Stödet införs från och med den 15 november i år. Statsbidraget uppgår till totalt 25 miljoner kronor och finns tillgängligt under 2018 fram till år 2021. Tanken är att kommunerna ska kunna ansöka om högst 5 000 kronor per fordon som bortforslats och senare skrotats.

Innan beslutet togs gick förslaget ut på remiss. Motormännens riksförbund var kritiska till förslaget och ville helst se att skrotningspremien återinfördes. Stiftelsen Håll Sverige rent har också tidigare stöttat tanken på en återinförd premie.

De få kommuner i norr som svarat på remissen är också kritiska och ser problemet med ”bilmålvakter” mer som ett storstadsproblem.

”Vi i Pajala kommun ser ett behov av stöd för kostnader relaterade till samtliga fall av fordonsflytt oavsett om fordonen är registrerade på en målvakt eller inte, skriver Pajala kommun i sin remiss.

Även Lycksele kommun är kritiska till att pengar så gå till så kallade bilmålvakter.

”Utifrån Lycksele kommuns erfarenhet är problemet med bilmålvakter av mindre betydelse i kommunen. Det är sannolikt ett större problem i storstäderna och förstås en viktig fråga att lösa”, skriver miljö- och samhällsnämnden i sitt svar och fortsätter:

”I Lycksele har vi istället problem med skrotbilar både på övergivna tomter, i skog och mark, på parkeringsplatser och efter vägar. Dels har kommunen knappa resurser för att arbeta med den administrativa delen för bortforsling av dessa bilar men framförallt ytterst små medel för den kostsamma transporten/bärgningen som många gånger är flera mil lång”.

Motormännen har tidigare framfört att en premie på 10 000 kronor skulle innebära att de flesta skrotbilar skulle lämnas in till demontering. När premien togs bort 2007 fick ägaren 4 000 kronor för sin gamla bil.

Bil Sweden har räknat ut att det skulle skapas runt 6 000 fler jobb inom bildemonteringsbranschen om berget av gamla bilar skulle skrotas under en femårsperiod.

Varje bil innehåller också mängder med metaller som tillsammans är värda cirka en halv miljard kronor.