Måndag 27 januari 2020

Lokaltidningen

Det var trångt i hallen in mot Lycksele tingsrätts sal när förhandlingarna skulle starta i tisdags. De 40 platser som fanns tillgängliga i rättsalen fylldes snabbt. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Fullsatt när rättstvisten i Vapsten inleddes

Många ville lyssna till inledningen på rättegången vid Lycksele tingsrätt där ursprungssamerna i Vapsten hävdar att de har större rätt till renskötsel än samebyns medlemmar som består av ättlingar till inflyttade nordsamer.

LYCKSELE · Published nov 5, 2019 at 17:41

Rättegången vid Lycksele tingsrätt som inleddes på tisdagsmorgonen beräknas pågå hela veckan ut och till torsdag i nästa vecka.

Ett 20-tal medlemmar i Vapstens lappby anser att de har bättre rätt till renskötsel än nuvarande sameby varsi område sträcker sig från norska gränsen på södra sidan Umeälven ända ner mot kusten vid Nordmalingstrakten.

Men när rättegången startade hade lappbyns advokat, Jan Södergren, svårt att förklara grunderna i hans klienterns yrkande. Först efter att rättens lagman och ordförande Anders Alenskär avbrutit honom i hans smått förvirrade redovisning av bevismaterial så kunde Torkel Stångberg, som tillsammans med lappbyn driver målet, ge en bättre förklaring till varför man stämt samebyn.

I grunden handlar tvisten om att de ursprungliga samerna som fanns i området före 30-talet blev mer eller mindre utkonkurrerade av samer från Karesuando som tvångsförflyttats från deras egna marker på grund av att deras renbetesland minskats samtidigt som renantalet ökat i området. Staten ville flytta samerna till Jämtland men 1931 fick en mindre grupp renskötare ett års tillstånd att ha sina renar inom Vaptens område.

Nordsamerna valde dock att stanna kvar i området. Med tiden gavs också möjlighet att få rätt till renskötsel i området. Ursprungsamerna blev däremot nekade tillstånd och fick ingen möjlighet att registrera sig hos länsstyrelsen i enlighet med 1971 års lag. Detta trots att deras ansökan var komplett och kom in i tid. Istället gavs tillstånd till nordsamerna som sedan mitten av 70-talet kategoriskt har nekat alla ursprungssamer rätt till medlemskap i samebyn.

Vapstens lappby menar att registreringsärendet starkt hade påverkats av en tjänsteman på lantbruksnämnden, Göran Lundvall.

Under inledningen av rättegången lades flera dokument fram som bevis på att nordsamerna i Vapstens sameby varit medvetna om att de formellt saknade tillstånd att ha sina renar i området fram till 1975. Det lades även fram dokument med beskrivningar om hur nordsamerna och deras ättlingar medvetet försvårat renskötseln för de få ursprungsamer som inte fått medlemskap i samebyn. Det riktades också anklagelser om att Vapstens samebys medlemmar medvetet har verkat för att minska renantalet bland samer i både gamla Vapstens lappby och närliggande samebyar på ömse sidor om riksgränsen. Samtidigt har Vapstens samebys renantal ökat sedan början av 30-talet.

Under kommande rättegångsdagar kommer båda parter att kalla vittnen som stärker deras sakframställan. Vapstens sameby anser att det finns ingen grund för påståendet att de haft renskötsel i området olagligt. Att medlemmarna i Vaptens lappby kallar sig ursamer anser Vapstens samebys medlemmar vara felaktig. Sedan generationer tillbaka har samer med olika ursrprung gift sig med varandra och inom samebyn finns även medlemmar med ättlingar till samer som bedrivit renskötsel i området sedan flera hundra år tillbaka i tiden.

Vapstens sameby anser också att medlemmarna i Vapstens lappby och deras anhöriga sedan länge frivilligt slutat med renskötsel. Renskötselrätt följer med medlemskap i samebyn. Att några av lappbyns medlemmar har renar innebär inte att de har rätt till att släppa renarna ut på fjället.

Mycket tyder på att tvisten inte kommer att sluta med en dom i Lycksele tingsrätt. Vapstens lappby skriver i sin sakframställan att berövandet av renskötselrätten för ursprungsamerna står i konflikt med egendomsskyddet i Europeiska konventionen. Det tyder på att man är beredd att driva fallet ända upp i EU-domstolen.

Läs mer i nästa veckas nummer av Lokaltidningen.

Stort intresse för ”draget”

AMMARNÄS 28 lag är anmälda till Vindelälvsdraget, draghundstävlingen som körs 13-15 mars. – Vi har många lag anmälda och bland dem lag som inte var med ifjol. Det känns kul,...

Hälften så stora utsläpp som man trott

STORUMAN En översyn av beräkningsmodellen för utsläpp av växthusgaser visar att uppgifterna om utsläpp från snöskotrar varit klart överdrivna. Myndigheterna har missat att...

Stora skidtävlingar i Lycksele

LYCKSELE Den 14-16 februari avgörs stora tävlingar på skidstadion i Lycksele. – Vi är väl förberedda, det är bara att hoppas att det inte blir för kallt, i övrigt har vi koll på...

Viktig seger inför SM

STORUMAN Storumanföraren Wilma Jonsson har som mål att vinna SM-serien i skotercross i år och i helgen stod hon som segare i första deltävlingen av finländska mästerskapen. – Jag...