Måndag 21 oktober 2019

Lokaltidningen

Drönaren får pengar. Foto: GLESBYGDSMEDICINSKT CENTRUM

Flermiljonbidrag till drönare i Storuman

Energimyndigheten beviljar drygt 6,2 miljoner kronor i stöd till Region Västerbotten och Glesbygdsmedicinskt centrum. Pengarna går till – drönare!

STORUMAN · Published jul 3, 2019 at 17:00

Medlen ska gå till forskning och test av självflygande och eldrivna drönare som kan användas för att starta en omställning av transporter inom vården.

– Med hjälp av vår tids brevduvor kan vi förhoppningsvis ersätta vissa bilburna transporter och samtidigt öka tillgängligheten till vård i glesbygden, säger Pia Kristiansson, tillförordnad verksamhetschef över Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, i ett pressmeddelande från Region Västerbotten.

Inom några år kan drönare i samhällets tjänst bli en vanlig syn i norra Sveriges glesbygd, enligt Region Västerbotten.

”Morgondagens brevduvor för god och nära vård – först på landsbygden” är ett projekt vars syfte är att möjliggöra en förändring av hur transporter sker inom vården. Mer specifikt om det är möjligt att introducera autonoma och eldrivna drönare i daglig drift för att frakta prover och mediciner, heter det vidare i pressmeddelandet.

– Det innebär god och nära vård med färre bilresor, säger Pia Kristiansson.

Bakgrunden är att vård av sjuka äldre på landsbygden är en svår utmaning för sjukvården, men genom att knyta ihop virtuella hälsorum i glesbygden med sjukstugor eller sjukhus kan undersökning, provtagning och medicinering göras som om patienten vore på sjukhuset, skriver Region Västerbotten, och fortsätter:

"I dagsläget krävs det att prover och mediciner fraktas med bil. För att bidra till en hållbar omställning utvecklade därför Glesbygdsmedicinskt centrum i samarbete med Chalmers tekniska högskola i ett tidigare projekt, Tralla (transporter av lätta laster), en drönare med tillräcklig kapacitet för att kunna transportera prover, läkemedel och utrustning på upp till 8 kilo längs en sträcka på 70 kilometer".

Fokus ligger nu på att utreda och hitta lösningar för att faktiskt kunna ta drönarna i drift på ett säkert sätt som inte står i strid med regelverk och lagstiftning. Det aktuella testområdet består av hälsorummet i Slussfors och sjukstugan i Storuman, en sträcka på cirka 6 mil som det tar drönaren 30 minuter att avverka, berättar Region Västerbotten.

– Det finns mycket att ta hänsyn till där kommunikationssäkerheten är särskilt viktig. Transporten av medicin får givetvis inte fallera. Men även sådant som trafiktillstånd och att utveckla plattformar som kan använda 4G- och 5G-teknik blir en utmaning, säger Pia Kristiansson.

Projektet, som utöver Region Västerbotten utgörs av ett imponerande konsortium bestående av Lunds tekniska högskola, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Region Norrbotten samt ett flertal företag som Dragonship, Ericsson, Einride, Iteam, Mittmedia och Telenor leds av Glesbygdsmedicinskt centrum till utgången av 2022.

Enligt Energimyndigheten som nu beviljat drygt 6,2 miljoner kronor till projektet har det hög innovationshöjd och potential att bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle i glesbygd. ”Projektet bidrar via en tillämpad forskningsansats till att gå från ord till handling och underlätta omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt”, skriver myndigheten i beslutet.

Hemvården får kameror

Dorotea Dorotea sällar sig nu till de kommuner som infört trygghetskameror i hemtjänsten. – Det är ett sätt att öka tryggheten för våra äldre som är beroende av tillsyn, säger...

Samarbete mellan samer och skogsägare ger vinst

SORSELE En helt ny anläggning för renskiljning håller på att byggas upp på Mikael Hugosons skogsmark intill nedre Saxnäs utanför Sorsele. – Tyvärr blir det ofta konflikter mellan...

Försöker lura villaägare

STORUMAN Polisen i södra Lappland går nu ut och varnar allmänheten för ett företag som ringer upp personer och säger sig utföra lagstadgade ventilationskontroller. Minst en...

Elin ny koordinator för Idrottsgalan i Lycksele

LYCKSELE Elin Larsson blir ett nytt namn att lära sig för idrottsrörelsen i Lycksele. Hon tar nu nämligen över som koordinator för Idrottsgalan, som blivit ett givet inslag i...

Mässa för att inspirera till studier i tyska språket

Vilhelmina Det var tyskmässa i Folkets hus i Vilhelmina. Det var Malgomajskolan i samarbete med Tysk-svenska handelskammaren som stod för arrangemanget i syfte att locka fler...

”Jag vill prioritera det här”

ÅSELE Åsele är en av kommunerna som via det nya leveransavtalet kan köpa lokal köttfärs. – Vad gäller kött är jag en människa som brinner för det som finns runt hörnet, säger...