Måndag 27 januari 2020

Lokaltidningen

Tvingad att stämma staten

Albin och Hanna Holmberg får inte avverka sin skog eftersom den anses för värdefull ur miljösynpunkt. Staten vägrar också ersätta för intrånget. Enda chansen till ersättning blev till sist att stämma staten. Nu ska deras och ytterligare fyra fall upp i Mark- och miljödomtolen i Umeå. Domen kommer att avgöra framtiden för många skogsägare.

SKANSNÄS · Published okt 13, 2018 at 07:00

2013 köpte Albin och Hanna Holmberg ett skifte där Skogsstyrelsen året tidigare hade upprättat en skogsbruksplan.

– Enligt planen var det möjligt att avverka större delen av skiftet. Vi ansökte därför om att få avverka drygt 40 hektar, säger Hanna Holmberg.

Paret flyttade 2004 till den lilla byn Skansnäs som ligger 4,5 mil nordväst om Sorsele samhälle på södra sidan av Vindelälven. Albin, som härstammar från byn, började bygga en sommarstuga 2002 som efterhand byggts om till en normalstor villa. I dag har paret två barn. Albin jobbar som vd inom byggkoncernen Contractor. Hanna jobbar deltid på lärcentrum i Sorsele.

Skogen som familjen köpte 2013 var tänkt att ge familjen en möjlighet till inkomster både på kort och lång sikt.

– Vi har valt att bo här i glesbygden och vi vill satsa på våra barns framtid. I glesbygden är det svårt att låna pengar för att till exempel bygga ett hus. Bankerna värderar husen till nästan ingenting. Det som bankerna, i alla fall tidigare, har kunnat värdera har varit skog, säger Albin Holmberg.

Efter att paret lämnat in ansökan om avverkning undersöktes markområdet av Skogsstyrelsen. Man fann flera nyckelbiotoper och tog därefter beslut om att skogen var för värdefull ur miljösynpunkt för att avverkas.

– I början fick vi besked om att vi skulle få ersättning. Men helt plötsligt drogs erbjudandet in. Istället fick vi besked om att vi skulle tvingas stämma staten, säger Hanna Holmberg.

I slutet av september besökte representaner från staten och från markägare, tillsammans med Mark- och miljödomstolen, parets skogsskifte i Skansnäs. Synen som genomfördes var ett första steg i rättsprocessen som beräknas starta i november och pågå fram mot årsskiftet.

– Det som staten ifrägasätter är om det bedrivits en pågående markanvänding. Vi kunde visa upp både gamla stubbar och körvägar från tidigare avverkningar. Räknas inte det som pågående markanvändning så kommer skogsbruket i stora delar av Sverige att få problem, säger Albin Holmberg.

Albin och Hanna Holmberg har aldrig ifrågasatt att deras mark har nyckelbiotoper och räknas som skyddsvärd.

– Varför ska vi skogsägare som tycker om biologisk mångfald straffas ekonomskt? Visst skulle vi ha kunnat ta bort alla vindfällor och gamla träd där det ofta upptäcks nyckelbiotoper. Men att göra så känns fel för oss. Istället borde staten som vill ha kvar mångfalden värdera den i pengar och ersätta oss, säger Hanna Holmberg.

Många ser Skogsstyrelsens och Kammarkollegiets agerande som ett hot mot egendomsrätten i Sverige.

– Om vi förlorar det här målet så är vår mark i princip konfiskerad av staten. Det enda vi har kvar är jakträtten. Vi kan inte sälja skogen för ingen vill köpa. Det handlar om att de tar vår mark utan att betala, säger Albin Holmberg.

Stort intresse för ”draget”

AMMARNÄS 28 lag är anmälda till Vindelälvsdraget, draghundstävlingen som körs 13-15 mars. – Vi har många lag anmälda och bland dem lag som inte var med ifjol. Det känns kul,...

Hälften så stora utsläpp som man trott

STORUMAN En översyn av beräkningsmodellen för utsläpp av växthusgaser visar att uppgifterna om utsläpp från snöskotrar varit klart överdrivna. Myndigheterna har missat att...

Martinsons satsar på lokal avverkningsgrupp

LYCKSELE Inom kort kommer träförädlingsföretaget Martinsons stärka verksamheten i Lycksele genom nyanställning och en egen avverkningsgrupp. – Vi har en stark framtidstro på...

Toppresultat för Vilhelminaskola

Vilhelmina Den senaste statistiken från Skolverket visar goda resultat för Malgomajskolan i Vilhelmina. Den visar att 97,6 procent av eleverna på de nationella programmen, som...

Stora skidtävlingar i Lycksele

LYCKSELE Den 14-16 februari avgörs stora tävlingar på skidstadion i Lycksele. – Vi är väl förberedda, det är bara att hoppas att det inte blir för kallt, i övrigt har vi koll på...