Lördag 20 juli 2019

Lokaltidningen

Skogsägare stämmer staten på 17,8 miljoner

Skogsägare i inlandet har stämt staten på totalt 17, 8 miljoner kronor.
Huvudförhandlingen i målet inleddes idag, onsdag, vid mark- och miljödomstolen i Umeå.

Länet/Sorsele · Published nov 28, 2018 at 13:00

Anledningen till stämningen är att staten via Kammarkollegiet vägrar att betala ut ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog.

Lokaltidningen har tidigare berättat om att Skogsstyrelsen nekade skogsägarna avverkningstillstånd eftersom området innehåller skog som är skyddsvärd ur miljösynpunkt.

– Det som staten ifrågasätter är om det bedrivits en pågående markanvändning, framhöll Albin Holmberg, en av skogsägarna, till Lokaltidningen i början på oktober i år.

Enligt Magnus Norberg, skogsägarnas juridiska ombud från LRF Konsult, är målet principiellt viktigt.

– Ja, det är nog ett av de viktigaste målen som hanteras just nu när det gäller skogsbruket, säger han före förhandlingarna.

Vad blir konsekvenserna om staten får rätt i domstol?

– I så fall betyder de att staten kan stoppa avverkningar utan att betala för sig. De som äger fjällnära skog har en liten lottsedel, antingen får de tillstånd och kan avverka som vanligt, eller så får de avslag och pengarna fryser inne, säger Magnus Norberg.

Huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen inleddes i dag, onsdag den 28 november, och den beräknas pågå i två dagar.

Förhandlingarna på onsdagsmorgonen inleddes med att parterna presenterade sina yrkanden och sakframställan.

Centralt för målet om ersättning från staten är om det bedrivs pågående markanvändning i de berörda skogsområdena i länets inland, vilket skogsägarna hävdar.

Staten genom Kammarkollegiet hävdar motsatsen.

Albin och Hanna Holmberg i Skansnäs i Sorsele kommun är några av skogsägarna som stämt staten i mark- och miljödomstolen.

Paret kräver 1,3 miljoner kronor i intrångsersättning för att de inte får avverka sin skog.

– Jag hoppas att vi vinner, men i en domstol vet man ju aldrig, säger Albin Holmberg.

– Jag hoppas också på en tydlig dom så att man vet vad man får göra och så att staten inte överklagar.

Han betonar att det är ett viktigt mål för de själva och drygt 3 000 enskilda skogsägare i fjällnära skog.

– Målet är klart viktigt för oss. Vi har belånat och köpt fastigheten, men vi får inte avverka och får ingen ersättning, det är kruxet, säger Albin Holmberg.

Förhandlingarna i mark- och miljödomstolen beräknas fortsätta även under torsdagen.

Snart dags för återbördande av kvarlevor

LYCKSELE Den 9 augusti, på Urfolkens dag, kommer den största försoningsceremonin i Sveriges historia att ske på Gammplatsen i Lycksele. – Ceremonin är en ritual där alla som...

Renoveras efter skadegörelsen

LYCKSELE I fjol skedde omfattande skadegörelse på samevistet i Lycksele. I sommar renoveras torvkåtan för stora summor pengar, inför försoningsceremonin den 9 augusti. –...

Flera aktörer i samarbete

LYCKSELE Det kommande återbördandet av kvarlevor till Gammplatsen är ett samarbete mellan flera aktörer, som inleddes i början av året.