Måndag 21 september 2020

Lokaltidningen

Lina Danielsson, kassör, Tina Gustavsson, ordförande och Malin Fredriksson, sekreterare. Alla tre är nyvalda till styrelsen i Blattnicksele jaktvårdsförening. Jaktlaget har medvetet jobbat för att locka fler yngre till både jaktlaget och styrelsen. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Intresset för älgjakt ökar bland kvinnor

Under drygt tio års tid har antalet kvinnliga jägare i Sverige ökat. I byn Blattnicksele har tjejer också engagerat sig i styrelsen för byns jaktlag.
– Jag fick frågan om jag ville ställa upp som ordförande och tvekade inte att tacka ja, säger Tina Gustavsson, 28 år.

BLATTNICKSELE · Published sep 6, 2020 at 06:15

Årets älgjaktsstart den sjunde september blir lite annorlunda än tidigare år på grund av den pågående coronapandemin. Många jaktlag, särskilt i glesbygden, består av både ortsbor och tillresta från hela Sverige som har sina rötter i bygden.

Ett annat hot, om än mera långsiktigt, är den stigande medelåldern bland jägare ute i byarna. Blattnicksele jaktlag består på pappret av cirka 30 jägare.

– Det är någonstans mellan 20 och 30 som löser jaktkort men många väljer att inte jaga. Vi i gamla styrelsen insåg att vi måste få fler yngre att börja jaga och därför valde vi att försöka föryngra både styrelsen och få fler ungdomar. Det har lyckats rätt bra, säger Per-Olov Fredriksson, tidigare kassör i föreningen.

Tjejerna som nu valts in har alla mångåriga erfarenheter av jakt. Malin Fredriksson, 51 år, har suttit i två år som sekreterare och började jaga redan när hon var 15 år gammal.

– Jag följde med under uppsiktsjakt första åren. Sedan tog jag jägarexamen och har jagat älg här i byn sedan dess, säger Malin Fredriksson.

Nyinvalda i styrelsen är Tina Gustavsson och Lina Danielsson. Tina som bor i Södra Blattnicksele antog utmaningen att bli ordförande men kommer inte att jaga älg i jaktlaget.

– Jag började jaga i Bllaiken inom Storumans kommun och kommer att jaga småvilt här i Blattnicksele. I år kommer det att bli en speciell jakt eftersom jag kommer att ta med min 6 månades baby på pass, säger Tina Gustavsson.

Lina Danielsson, 37 år, är den minst erfarne jägaren och har jagat sedan 2003.

– Här i Blattnicksele har jag jagat i tre år. Det är kul att vi nu är så många tjejer i styrelsen. Vi jobbar också med att få in fler ungdomar. Bästa sättet är att föräldrarna låter barnen följa med. Jag har två barn och äldste sonen som är 12 följer med och har intresse för jakt, säger Lina Danielsson.

Även Malin Fredriksson har haft barnen med på älgjakten.

– Av tre barn så har det blivit jägare av två. Det är kanske bästa sättet att få unga att engagera sig, säger Malin Fredriksson.

Fler jägare löser statligt jaktkort

  • Alla som vill jaga i Sverige måste lösa det statliga jaktkortet. Pengar från jaktkorten går till Viltvårdsfonden.
  • Efter en rejäl nedgång av antalet lösta jaktkort så har nu trenden vänt. 2018/2019 ökade antalet lösta kort med 4 400 och ökningen spås bli lika stor 2019/2020. Enligt en undersökning gjord av Umeå universitet berodde en stor del av minskningen med 20 000 kort under en tioårsperiod på att folk glömt att lösa kortet.
  • Mellan åren 2008 fram till 2018 ökade antalet kvinnliga jägare i Sverige med 27 procent enligt statistik från Naturvårdsverket. Var femte som idag tar jägarexamen är kvinna. Det finns runt 20 000 kvinnliga jägare och medelåldern är lägre än hos männen.

Biggest loser startar 5 oktober

SORSELE Den 5 oktober startar, till sist, Biggest loser, som egentligen skulle ha haft premiär den 7 april, men ställdes in på grund av corona. Petra Holmlund, Sorsele, är en av...

Strid om bygglovsavgift

STORUMAN Svenska kraftnät AB överklagar nu Storumans kommuns beslut om att kräva drygt en halv miljon kronor i bygglovsavgift för att bygga om stamnätsstationen vid Grundfors...

”Bli polis i södra Lappland!”

INLANDET Enligt lokalpolisområdeschefen Marcus Nilsson är det en utmaning att hitta poliser till inlandet.

Skolan i Dikanäs blir kvar

Dikanäs I dag beslutade utbildningsnämnden i Vilhelmina att skolan i Dikanäs blir kvar. – Vi har med dagens beslut visat att skolan i Dikanäs ska vara kvar men att det eventuellt...

Edvin vill jobba med ungdomar

ÅMSELE Vännäsbon Edvin Winberg är en av studenterna på Polishögskolan i Umeå. Han går den tredje terminen och vill i framtiden specificera sitt polisyrke på ungdomar.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport