Måndag 20 maj 2019

Lokaltidningen

Lage Byström jobbar deltid hos ICA-nära i Blattnicksele. Han tycker det är bra att ägarna nu satsar på att utveckla lanthandeln. Butiken är i dag för trång och därför byggs den ut med 300 kvadratmeter. Ägarna har ytterligare planer på att utveckla verksamheten. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Byns butik blir dubbelt så stor

Mathias Bäcklund och Debora Lunder satsar nu på att utöka lanthandelsbutiken i Blattnicksele med bland annat större lokaler.
– Vi har också planer på att ordna någon slags servering för att få fler kunder till butiken, säger Mathias Bäcklund.

BLATTNICKSELE · Published okt 1, 2018 at 09:20

Mathias Bäcklund och Debora Lunder driver i dag ICA-butiker i både Sorsele, Norsjö och Blattnicksele. Att bygga ut lanthandelsbutiken är ett måste för att butiken ska kunna vara kvar.

– Butiken är i dag för trång. Det är svårt att jobba i butiken och samtidigt så kan vi inte exponera alla varor. Utbyggnaden på 300 kvadratmeter gör att butiken blir mer än dubbelt större. Vi har också planer på någon slags servering med enklare rätter. Men där är vi inte riktigt klara, säger Mathias Bäcklund.

Genom stöd från länsstyrelsen i Västerbotten och beviljat banklån så kan investeringen bli av. Invigningen är beräknad till början av nästa år.

Lage Byström jobbar deltid i butiken och han ser fördelar för både boende och personal att butiken byggs ut.

– Det är hemskt trångt i butiken och svårt för oss att ta emot varor. Med större ytor blir det lättare för kunderna att hitta. Att butiken får vara kvar är viktigt också för bygden, säger Lage Byström.

Enligt statisik från Tillväxtverket har antalet dagligvarubutiker i Västerbotten minskat mellan åren 2008 och 2017 från 212 till 186, en minskning med 26 butiker. Störst är minskningen ute på landsbygden eller tätortsnära landsbygd.

Ofta fungerar mindre butiker ute på landsbygden som ett serviceställe där det inte bara är möjligt att handla mat utan också går att få köpa mediciner, beställa från Systembolaget eller hämta ut paket.

För att om möjligt behålla servicen ute i glesbygd införde regeringen med S, MP och med stöd av V ett driftstöd 2016 som i år utökats med 35 miljoner kronor. Omkring 180 butiker i landet beviljades senast pengar för att upprätthålla servicen.

Satsningen har hittills inte inneburit att det i statistiken går att se någon minskning av antalet butiker som läggs ner.

Dags för manifestation för Inlandsupproret

Inlandet På lördag är det dags för Inlandsupprorets första manifestation. I lokaltidningens spridningsområdet blir det i Vilhelmina, Lycksele, Åsele och Sorsele.

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk.

Kommuner går ihop för att lösa problemet

Länet Flera kommuner i Västerbottens inland diskuterar nu ett samarbete för att lösa bristen på familjehem.