Lördag 23 mars 2019

Lokaltidningen

Lage Byström jobbar deltid hos ICA-nära i Blattnicksele. Han tycker det är bra att ägarna nu satsar på att utveckla lanthandeln. Butiken är i dag för trång och därför byggs den ut med 300 kvadratmeter. Ägarna har ytterligare planer på att utveckla verksamheten. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Byns butik blir dubbelt så stor

Mathias Bäcklund och Debora Lunder satsar nu på att utöka lanthandelsbutiken i Blattnicksele med bland annat större lokaler.
– Vi har också planer på att ordna någon slags servering för att få fler kunder till butiken, säger Mathias Bäcklund.

BLATTNICKSELE · Published okt 1, 2018 at 09:20

Mathias Bäcklund och Debora Lunder driver i dag ICA-butiker i både Sorsele, Norsjö och Blattnicksele. Att bygga ut lanthandelsbutiken är ett måste för att butiken ska kunna vara kvar.

– Butiken är i dag för trång. Det är svårt att jobba i butiken och samtidigt så kan vi inte exponera alla varor. Utbyggnaden på 300 kvadratmeter gör att butiken blir mer än dubbelt större. Vi har också planer på någon slags servering med enklare rätter. Men där är vi inte riktigt klara, säger Mathias Bäcklund.

Genom stöd från länsstyrelsen i Västerbotten och beviljat banklån så kan investeringen bli av. Invigningen är beräknad till början av nästa år.

Lage Byström jobbar deltid i butiken och han ser fördelar för både boende och personal att butiken byggs ut.

– Det är hemskt trångt i butiken och svårt för oss att ta emot varor. Med större ytor blir det lättare för kunderna att hitta. Att butiken får vara kvar är viktigt också för bygden, säger Lage Byström.

Enligt statisik från Tillväxtverket har antalet dagligvarubutiker i Västerbotten minskat mellan åren 2008 och 2017 från 212 till 186, en minskning med 26 butiker. Störst är minskningen ute på landsbygden eller tätortsnära landsbygd.

Ofta fungerar mindre butiker ute på landsbygden som ett serviceställe där det inte bara är möjligt att handla mat utan också går att få köpa mediciner, beställa från Systembolaget eller hämta ut paket.

För att om möjligt behålla servicen ute i glesbygd införde regeringen med S, MP och med stöd av V ett driftstöd 2016 som i år utökats med 35 miljoner kronor. Omkring 180 butiker i landet beviljades senast pengar för att upprätthålla servicen.

Satsningen har hittills inte inneburit att det i statistiken går att se någon minskning av antalet butiker som läggs ner.

Nicke Grahn kan bli ny L-ledare

DOROTEA Nicke Grahn, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Dorotea, samt krönikör i Lokaltidningen, är nominerad som ny partiledare för Liberalerna. – Självklart ställer...

Vårjakt på älg ställs in efter massiv kritik

STORUMAN Skogsbolagen SCA, Sveaskog och Holmen skog kommer inte att genomföra någon skyddsjakt på älg. Detta trots att Naturvårdsverket beviljat skyddsjakt på 44 älgar utan några...

Skolan i Nästansjö hotad

Vilhelmina Stora besparingar väntar skolorna i Vilhemina kommun. Bland annat föreslås en nedläggning av Nästansjö skola. – Vi måste göra besparingar på drygt 20 miljoner kronor...

Åsele Näringslivsstiftelse har flyttat till egen lokal

ÅSELE Åsele Näringslivsstiftelse har flyttat ut från Kulturhuset i Åsele och in i en egen lokal i Åsele centrum. – Så mycket besök som vi haft sedan vi flyttade hit har vi aldrig...

Åseleföretag hoppas på nytt projekt

ÅSELE Magnus Hedberg i Åsele har nyligen startat dataföretaget Northgrid AB. Han är en av dem som hoppas på Vattenfall och Garantias gemensamma pilotprojektet, där företag kan...

Konferens med fokus på symbios

ÅSELE Förra veckan var Åsele värd för den två dagar långa vindkommunkonferensen, med fokus på näringslivsutveckling i vindkraftens spår. – Det är mer än ett infrastrukturprojekt,...