Måndag 1 juni 2020

Lokaltidningen

En orsak till att bilar blir stående på gårdar eller ute i skogen är att det saknas mottagningsställen i många kommuner. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Bilskrot saknas i kommunerna

Flera kommuner i Sverige saknar i dag ett mottagningsställe för gamla bilar. Nu ställs därför krav på att myndigheter som Naturvårdsverket och bilbranschens egen organisation Bil Sweden agerar.

STORUMAN · Published nov 5, 2018 at 07:08

I ett gemensamt brev från fem kommuner i Norrlands inland krävs att myndigheterna och bilbranschen lever upp till lagen och inrättar mottagningsställen i varje kommun.

– Brevet fick viss uppmärksamhet och ledde till att vi kunde anordna ett möte här i Storuman där Bil Sweden fanns på plats. Nu hoppas vi att bilbraschen ska hjälpa oss så att vi får mottagningsställen i varje kommun. Tyvärr har vi inte fått någon respons från Naturvårdsverket, trots att de är tillsynsmyndighet, säger Elin Rutqvist, miljöinspektör hos Storumans kommun.

De kommuner som står bakom skrivelsen och som saknar mottagningsställe eller bildemontering är Storuman, Norsjö, Vilhelmina, Arvidsjaur och Malå.

– Hur ska vi kunna kräva att privatpersoner lämnar in sina bilar när det kostar 3 000 till 4 000 kronor att frakta sin bil till Lycksele där det finns en bildemontering? Det vi kräver nu är att bilproducenterna följer lagen och ser till att det finns mottagningställen i varje kommun. Jag hoppas att vi inom kort ska få en lösning. Här i Storuman jobbar vi med ett förslag om ett mottagningsställe med personal på plats, säger Elin Rutqvist.

Lagen om producentansvar för bilar

Enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar så ska tillverkaren, utan ersättning, ta emot en uttjänt bil för skrotning.

Producenten ska fullgöra sin skyldighet genom att själv eller tillsammans med andra ekonomiska aktörer se till att det finns ett eller flera lämpliga mottagningssystem.

För att ett system ska vara godkänt krävs att det är möjligt för en bilägare att lämna in en uttjänt bil eller bildelar inom ett avstånd av 50 kilometer eller inom den kommun där bilägaren har sin hemvist.

Tuff tid för SoliferPolar

DOROTEA Företaget SoliferPolar i Dorotea har påverkats av pandemin men ännu så länge är produktionen i gång med full styrka. – Man kan säga att vi har fyra stora utmaningar,...

Väntar på besked om pengar till konstgräs

STORUMAN Nästa vecka hoppas Storumans IK på besked om Allmänna arvsfonden godkänner ansökan om stöd till att anlägga en ny konstgräsplan på Storhälla. – Konstgräsplanen kommer...

”Vi har haft ett stabilt läge”

LYCKSELE Samtliga avdelningar på Lycksele lasarett har tilltagit rutiner och handlingsplaner för att anpassa lasarettet till rådande pandemi. Nya lösningar i samarbete med...

Vilhelminas nya platsvarumärke

VILHELMINA Förra veckan lanserades Vilhelminas nya platsvarumärke – Vilhelmina med själ och hjärta. Det är resultatet av ett arbete som pågått sedan i höstas. – Vi tror på...

Strategi för samisk hälsa antagen

INLANDET Region Västerbotten har antagit en strategi för samisk hälsa. – Vår intention är att det ska implementeras i regionernas handlingsplaner, säger Laila Daerga,...

Goda råd om bredband till mindre föreningar

Länet Byanätsforum är ett sammanhållande nav för bredbandsföreningar på den svenska landsbygden. – Uppskattningen är att vi har tusen bredbandsföreningar i Sverige och 400 är...