Torsdag 15 november 2018

Lokaltidningen

Prenumeration

Börja prenumerera?

Om du vill börja prenumerera kan du antingen fylla i nedanstående formulär, ringa 090-71 13 81 eller boka och betala direkt via Swish.

Vid Swishbetalning ska du skriva kod LT12 eller LTB6 (för 12 respektive 6 månaders prenumeration), samt adress och pris till 123 245 50 53. (Exempel: LT12, Bondevägen 4, 923 32 Storuman)

Välj hur du vill läsa tidningen

Förutom vår hemsida och den klassiska papperstidningen finns Västerbottningen också som e-tidning och som taltidning för den som har behov av det.

Loading
*
*
*
*
*
*
*
*
Prenumerationsfrågor

Om du har några frågor ring
090-71 13 81 eller använd dig av den automatiska 
Prenumerationstjänsten.

Martin Yde, prenumerationsansvarig
090-71 13 81
prenumeration@tidningarinorr.se

Utebliven tidning?
Får du normalt tidningen på morgonen ring 010-436 63 23  (Tidningstjänst AB Umeå).
Kommer den med posten ring 090-71 13 81.
 

 

Tidningstjänst har telefontid mellan 07:00 och 09:00 på vardagar och 07:30 och 09:00 på lördagar