Lördag 4 april 2020

Lokaltidningen

Prenumeration

Lokaltidningen kommer till brevlådan varje onsdag och finns alla dagar här på webben. För den som har svårt att läsa tidningen av något skäl finns Lokaltidningen också som taltidning.

Välkommen som prenumerant!

Prenumerationsfrågor

Om du har några frågor ring
090-71 13 81 eller använd dig av den automatiska 
Prenumerationstjänsten.

Stött på problem?
Utebliven tidning?
Får du normalt tidningen på morgonen ring 010-436 63 23  (Tidningstjänst AB Umeå).
Kommer den med posten ring 090-71 13 81.
 

 

Tidningstjänst har telefontid mellan 07:00 och 09:00 på vardagar och 07:30 och 09:00 på lördagar