Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Statsminister Stefan Löfvén anser att det svenska folket är sämre på att följa rekommendationer jämfört med hur det var i våras. Foto: REGERINGSKANSLIET

Nya hårdare regler från regeringen

Just nu får bara 50 personer samlas i länet och om en vecka så blir det åtta personer. Samtidigt försvinner det så kallade trubadurundantaget. Detta leder till att livemusik i restaurangmiljö i praktiken blir omöjligt. Det framkom på en presskonferens på måndagseftermiddagen.

SVERIGE · Published nov 16, 2020 at 15:57

Anledningen till de nya hårda reglerna är att regeringen upplever att allt fler inte följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer

Regeringen skickar nu ut ett förslag, en så kallad promemoria, som innebär att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare har idag skickats ut på remiss.

– Vi väntar oss svar på torsdag eftermiddag och att de nya reglerna ska kunna träda i kraft den 24 november, säger Stefan Löfvén.

Smittspridningen av covid-19 har under hösten ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt.

Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är, enligt regeringen, fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

– Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör därför begränsas ytterligare, menar inrikesminister Mikael Damberg.

Förslaget innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

Man vill också se att samma regler ska följas även där inte man kan reglera detta med lagar.

– Det är nu vars och ens ansvar att följa dessa råd. Och inte arrangera några fester eller andra träffar. Det gäller för alla. Det är var och ens ansvar att minska smittspridningen, säger statsminister Stefan Löfvén (S).

Detta ligger, enligt regeringen, i linje med det förslag som tidigare presenterats om stopp av alkoholförsäljning efter klockan 22.00.

– Det handlar om att komma åt smittspridning på barer och restauranger som enligt Folkhälsomyndigheten är riskmiljöer för smittspridning, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Att man valt just åtta är för att få samma regler som på restauranger och gränsen för en allmän sammankomst går på mellan fem och tio personer.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.

– Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår, säger Stefan Löfven.

Exakt vilka regler som ska gälla över jul och nyår jobbar folkhälosyndigheten med. Man vill komma med besked i god tid före julhelgen men samtidigt också vänta så länge så att man kan förutse hur smittspridningen kommer att se ut då.

Remissinstanserna får nu till den 19 november klockan 15 på sig att svara på remissen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut så snart som möjligt.

– Dagens besked, om förslag på markant sänkt deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och att undantaget för serveringsställen tas bort, är en tydlig signal till hela samhället om vad som bör gälla framöver. Det kommer att bli en prövande period. Situationen kräver stora uppoffringar av var och en av oss, och av samhället som helhet. Men gör vi gemensamma uppoffringar så räddar vi liv, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).