Onsdag 23 juni 2021

Lokaltidningen

Läs om
Nyheter

85 björnar får fällas – kraftig ökning

SÖDRA LAPPLAND En tilldelning på 85 björnar och en uppdelning av länet i två stora jaktområden. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som fattats av...
Lokaltidningen rekommenderar
Korta nyheter

Nära fördubbling av antal a-traktorer

SVERIGE Både antalet a-traktorer och antalet olyckor där de är inblandade har ökat kraftigt de senaste åren.

Storuman

Samer protesterar mot nybyggen

TÄRNABY Byggplanerna som inkräktar på den samiska miljön i Tärnaby vållar protester. Sameskolan finns på området där man nu planerar att bygga fritidshus.

Lycksele

Screening dröjer i Västerbottens län

VÄSTERBOTTEN Karl Franklin, professor och överläkare vid Kirurgcentrum vid Norrlands Universitetssjukhus och processledare på Region Västerbotten, berättar att planen är att...

Vilhelmina

Budget efter befolkning

VILHELMINA Vilhelminas budget för 2022 prioriterar äldreomsorg och hemtjänst, men kommer innebära stora nedskärningar inom skolan. Samtidigt tror oppositionen att budgeten blir...

Södra lappland

Nöjda med nytt ripjaktsbeslut

SÖDRA LAPPLAND Ändrade jakttider för ripa och jakt på ejder upphör tills vidare. Tidigare beslut att förkorta perioden för ripjakt har nu rivits upp. Ripjakten kommer för...

Återvätning av dikade våtmarker

SVERIGE Skogsstyrelsen har fått 169 miljoner kronor över tre år i ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att intensifiera arbetet med att återväta dikade våt- och torvmarker.
Inlandet

13 616 älgar är årets jakttilldelning

SÖDRA LAPPLAND Länsstyrelsen har beslutat om 2021 års licensjakt på älg. Målsättningen är att 13 616 älgar ska fällas i länet.

VIDEO: "Vi ville visa hur verkligheten ser ut"

VILHELMINA I samband med skolavslutningar och sommarlovsstart uppmärksammas konsekvenserna av alkohol i trafiken genom en verklighetsbaserad film.

Smittläget i Västerbotten inför midsommar

LÄNET Antalet nya fall fortsätter att sjunka i Västerbotten och är som flest bland unga.

Löfven fälldes i misstroendeomröstningen

SVERIGE Stefan Löfven, blev i dag den första sittande statsministern att förlora en misstroendeomröstning. Då med siffrorna 181 mot 109. – Nu har vi det här läget. Då finns det...

Befarar rikligt med mygg

SÖDRA LAPPLAND Enligt forskaren och myggexperten Anders Lindström hos Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, finns förutsättningar för en riktig myggsommar i både Norr- och...

Ny lokal för barnomsorgen

BORGAFJÄLL Den nya lokalen för den pedagogiska barnomsorgen i Borgafjäll är snart färdigbyggd och till hösten är lokalen redo för barnen.

Utmaningar med nya direktiv

BORGAFJÄLL Nya EU-direktiv kräver ytterligare ett reningssteg till reningsverk i Borgafjäll, en stor kostnad och svår utmaning i fjällmiljö med ojämn belastning av folk. – Vi har...

Svart snö kan vara brittisk

HEMAVAN Stora områden på fjället ovanför byn Umfors nordväst om Hemavan täcks av snöområden med svart sot. Enligt SMHI kan sotet möjligen komma från utsläpp som blåst in över...

Räkning ger fint pengatillskott

LYCKSELE Under hela förra veckan satt personer från Lappmarksryttarna i Lycksele och räknade antalet fordon med farligt gods som passerade på E12, dygnet runt. – Det ger 30 000...

Lyckad medborgardialog i Hedlunda

HEDLUNDA Den 2 juni genomfördes en medborgardialog i Hedlundabygden, den arrangerades av representanter från Hedlunda Bygdegård och Idrottsförening, HBIF, och från Lycksele...

Ytterligare sök efter Olle i trakten runt Rentjärn

RENTJÄRN Nya insatser gjordes förra veckan för att hitta försvunne Olle Forsberg. Den 80-årige man som försvann spårlöst från Rentjärn efter en cykeltur sommaren 2019 och som...

Natthalie siktar högt för Malå

MALÅ Från och med augusti månad är Natthalie Selegran Malås nya hotellchef. Ursprungligen kommer hon från orten men har hunnit med massor sedan hon lämnade bygden. Nu är hon...

"Ovissheten om BB är frustrerande"

LYCKSELE Det ser fortfarande ut som om BB kommer att behöva ha stängt mellan 26 juli och 15 augusti. Turerna runt frågan fortsätter, men utan fattade beslut. Facket efterlyser...

Unik prototyp i Storuman

STORUMAN En unik prototyp till skogsmaskin som både fäller och buntar klenstam har utvecklats och tagits fram av Cintoc AB i samarbete med Compia AB i Storuman. – När...

Lycksele förlossning troligen stängt i sommar

LYCKSELE Regionen fortsätter att leta barnmorskor för att hålla alla förlossningsenheter öppna men det ser inte lovande ut.