Lördag 21 september 2019

Lokaltidningen

Studiecirklar ger bättre chans på arbetsmarknaden

Det finns ett statistiskt positivt samband mellan att delta i studiecirkel och att komma in i sysselsättning från arbetslöshet. Hos utrikesfödda är detta samband allra störst.

Sverige · Published aug 27, 2019 at 07:15

Rapporten som genomfördes av nationalekonomerna Lina Bjerke Och Charlotta Mellander vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping publicerades den 1 juli på Folkbildningsrådets hemsida.

Initiativet till undersökningen togs av Studieförbunden och uppdraget delades ut till forskarna av Folkbildningsrådet.

Rapporten visar att i gruppen utrikes födda mellan 20 och 30 år som var arbetslösa 2012 hade 57 procent av de som deltog i en studiecirkel fått jobb 2015 jämfört med 43 procent för de som inte deltagit. Detta gäller inte enbart arbetsinriktade studiecirklar utan också allmänna cirklar inom matlagning, språk, kultur, hantverk, musik med flera.

– Det är första gången vi får resultat från en nationalekonomisk effektstudie av deltagande i studiecirklar. Analysen visar ett starkt samband mellan studiecirklar och minskad arbetslöshet. Studieförbunden gör verkligen skillnad i människors liv och har en viktig roll att spela, inte minst i etableringen av nyanlända, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

I analysen framgår också att arbetslösa som deltagit i studiecirkel har större sannolikhet att komma i arbete inom tre år än de som inte deltagit i studiecirklar. Det positiva sambandet mellan cirkeldeltagande och att få jobb är som störst för utrikes födda.

Sannolikheten att gå från arbetslöshet till arbete är väsentligt större för utrikes födda som deltar i studieförbundens folkbildning jämfört med utrikes födda som inte deltar. Utrikes födda och kortutbildade som deltagit i studiecirkel har större sannolikhet än icke-deltagare att öka sin inkomst under de kommande tre åren.

Christina och Staffan köpte hela kvarteret

Blattnicksele Christina H Espegren och Staffan Eriksson heter de nya ägarna av hela kvarteret på Ringvägen i Blattnicksele. De köpte det utan att att ha sett objektet mer än i en...

Klartecken för vindkraft

STÖTTINGFJÄLLET Mark- och miljööverdomstolen ger nu klartecken till Vattenfall AB och Hemberget energi AB att bygga totalt 118 nya vindkraftverk kring byarna Norrbäck, Risliden...

Dags för den sjunde Vilhelminabiennalen

Vilhelmina På måndag är det dags för den sjunde Vilhelminabiennalen. Temat i år är Vardagsliv i kåta och stuga. – Det är en fortsättning på temat från 2017 års symposium som...

Festlig avslutning på länsöverskridande fotboll

ÅSELE Bäverligan har haft avslutning på säsongen på Lappvallen i Åsele. Då passade man på att mixa alla lag. – Det är ett bra sätt att lära känna varandra, säger Lina Ekegerd,...

Inlandsupproret manifesterar i Stockholm

Inlandet/Stockholm Omkring 110 sympatisörer av Inlandsupproret samlades i dag på Sergels torg för att manifesterera, samtidigt höll Bensinupproret sin egen manifestation. Inez Abrahamzon höll ett...