Måndag 17 februari 2020

Lokaltidningen

Studiecirklar ger bättre chans på arbetsmarknaden

Det finns ett statistiskt positivt samband mellan att delta i studiecirkel och att komma in i sysselsättning från arbetslöshet. Hos utrikesfödda är detta samband allra störst.

Sverige · Published aug 27, 2019 at 07:15

Rapporten som genomfördes av nationalekonomerna Lina Bjerke Och Charlotta Mellander vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping publicerades den 1 juli på Folkbildningsrådets hemsida.

Initiativet till undersökningen togs av Studieförbunden och uppdraget delades ut till forskarna av Folkbildningsrådet.

Rapporten visar att i gruppen utrikes födda mellan 20 och 30 år som var arbetslösa 2012 hade 57 procent av de som deltog i en studiecirkel fått jobb 2015 jämfört med 43 procent för de som inte deltagit. Detta gäller inte enbart arbetsinriktade studiecirklar utan också allmänna cirklar inom matlagning, språk, kultur, hantverk, musik med flera.

– Det är första gången vi får resultat från en nationalekonomisk effektstudie av deltagande i studiecirklar. Analysen visar ett starkt samband mellan studiecirklar och minskad arbetslöshet. Studieförbunden gör verkligen skillnad i människors liv och har en viktig roll att spela, inte minst i etableringen av nyanlända, säger David Samuelsson, Studieförbundens generalsekreterare.

I analysen framgår också att arbetslösa som deltagit i studiecirkel har större sannolikhet att komma i arbete inom tre år än de som inte deltagit i studiecirklar. Det positiva sambandet mellan cirkeldeltagande och att få jobb är som störst för utrikes födda.

Sannolikheten att gå från arbetslöshet till arbete är väsentligt större för utrikes födda som deltar i studieförbundens folkbildning jämfört med utrikes födda som inte deltar. Utrikes födda och kortutbildade som deltagit i studiecirkel har större sannolikhet än icke-deltagare att öka sin inkomst under de kommande tre åren.

Baseco i Sorsele investerar tio miljoner kronor

SORSELE Baseco i Sorsele investerar tio miljoner kronor i bland annat nya maskiner. – Vi har helt fullt i produktionens alla delar och behöver öka kapaciteten ytterligare,...

Rekordstor försvarsövning planeras till våren

STORUMAN Med övningsmoment över hela Sverige kommer Aurora 20 bli större och mer omfattande än föregångaren Aurora 17 – den då största svenska övningen i sitt slag på mer än 20...

El kan stoppa nya rymningar

LYCKSELE Den järv som rymde för drygt en vecka sedan från Lycksele djurpark är på fri fot och jakten har avbrutits. Nu tittar man på lösningar för att hindra framtida rymningar....

Sjukstugan bygger om för patienter och personal

ÅSELE Just nu pågår byggnationer på Åsele sjukstuga. Man håller både på att bygga om labbet och göra ett blodtrycksrum. – Det känns roligt att få göra det bättre för patienterna,...

Försvaret vill kunna ta över ditt fordon

STORUMAN Försvarsmakten vill kunna nyttja privata snöskotrar, bilar, lastbilar och motorcyklar i händelse av att krig hotar. Därför pågår nu en förstärkning av totalförsvaret där...

Civilförsvaret rustar också upp

STORUMAN I händelse av en större katastrof som till exempel stora skogsbränder eller översvämningar kommer civilsamhället att utsättas för svåra prövningar. Därför pågår nu...