Måndag 1 juni 2020

Lokaltidningen

Fler lärare än elever upplever att det är arbetsro i klassrummen. Foto: PIXABAY

Skolverket: 9 av 10 lärare trivs

Sverige · Published maj 2, 2019 at 06:15

Nio av tio högstadielärare trivs på lektionerna och upplever att de bemöts med respekt, enligt Skolverkets undersökning.

– I debatten målas det ibland upp en bild av ett allmänt kaos i skolan men det finns inget stöd för det i den här rapporten. Bilden är inte svart eller vit. De ordningsproblem som finns behöver skolorna hantera med tydliga regler och rutiner och ett medvetet arbete för att skapa ett bra skolklimat, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Åtta av tio lärare tycker att eleverna har arbetsro på lektionerna – något som bara sex av tio elever håller med om.

– Trygghet och studiero är en förutsättning för lärande och något som skolorna måste jobba med. Vi stöttar skolorna i det arbetet och mer stöd kommer. Bland annat väntas vi få ett uppdrag av regeringen att ta fram en nationell handlingsplan för trygghet och studiero, säger Peter Fredriksson.

Tuff tid för SoliferPolar

DOROTEA Företaget SoliferPolar i Dorotea har påverkats av pandemin men ännu så länge är produktionen i gång med full styrka. – Man kan säga att vi har fyra stora utmaningar,...

Väntar på besked om pengar till konstgräs

STORUMAN Nästa vecka hoppas Storumans IK på besked om Allmänna arvsfonden godkänner ansökan om stöd till att anlägga en ny konstgräsplan på Storhälla. – Konstgräsplanen kommer...

”Vi har haft ett stabilt läge”

LYCKSELE Samtliga avdelningar på Lycksele lasarett har tilltagit rutiner och handlingsplaner för att anpassa lasarettet till rådande pandemi. Nya lösningar i samarbete med...

Vilhelminas nya platsvarumärke

VILHELMINA Förra veckan lanserades Vilhelminas nya platsvarumärke – Vilhelmina med själ och hjärta. Det är resultatet av ett arbete som pågått sedan i höstas. – Vi tror på...

Strategi för samisk hälsa antagen

INLANDET Region Västerbotten har antagit en strategi för samisk hälsa. – Vår intention är att det ska implementeras i regionernas handlingsplaner, säger Laila Daerga,...

Goda råd om bredband till mindre föreningar

Länet Byanätsforum är ett sammanhållande nav för bredbandsföreningar på den svenska landsbygden. – Uppskattningen är att vi har tusen bredbandsföreningar i Sverige och 400 är...