Måndag 17 juni 2019

Lokaltidningen

Fler lärare än elever upplever att det är arbetsro i klassrummen. Foto: PIXABAY

Skolverket: 9 av 10 lärare trivs

Sverige · Published maj 2, 2019 at 06:15

Nio av tio högstadielärare trivs på lektionerna och upplever att de bemöts med respekt, enligt Skolverkets undersökning.

– I debatten målas det ibland upp en bild av ett allmänt kaos i skolan men det finns inget stöd för det i den här rapporten. Bilden är inte svart eller vit. De ordningsproblem som finns behöver skolorna hantera med tydliga regler och rutiner och ett medvetet arbete för att skapa ett bra skolklimat, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Åtta av tio lärare tycker att eleverna har arbetsro på lektionerna – något som bara sex av tio elever håller med om.

– Trygghet och studiero är en förutsättning för lärande och något som skolorna måste jobba med. Vi stöttar skolorna i det arbetet och mer stöd kommer. Bland annat väntas vi få ett uppdrag av regeringen att ta fram en nationell handlingsplan för trygghet och studiero, säger Peter Fredriksson.

Grahn inte topp tre – men har fått fram sitt budskap

DOROTEA På söndag frågas de tre toppkandidaterna inför Liberalernas partiledarval ut i Umeå. Nicke Grahn, Dorotea, är inte en av dom.

Fler finner Björnlandet

ÅSELE Antalet besökare i Björnlandets nationalpark i ökar och 2019 väntas bli ett nytt toppår.

"Vi märker hur mycket det här betyder för många barn"

Vilhelmina Även i år blir det gratis aktiviter under sommarlovet i Vilhelmina. Bland annat återkommer den populära kockskolan. – Det var lite osäkert om vi skulle få några bidrag...