Fredag 23 augusti 2019

Lokaltidningen

Fler lärare än elever upplever att det är arbetsro i klassrummen. Foto: PIXABAY

Skolverket: 9 av 10 lärare trivs

Sverige · Published maj 2, 2019 at 06:15

Nio av tio högstadielärare trivs på lektionerna och upplever att de bemöts med respekt, enligt Skolverkets undersökning.

– I debatten målas det ibland upp en bild av ett allmänt kaos i skolan men det finns inget stöd för det i den här rapporten. Bilden är inte svart eller vit. De ordningsproblem som finns behöver skolorna hantera med tydliga regler och rutiner och ett medvetet arbete för att skapa ett bra skolklimat, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Åtta av tio lärare tycker att eleverna har arbetsro på lektionerna – något som bara sex av tio elever håller med om.

– Trygghet och studiero är en förutsättning för lärande och något som skolorna måste jobba med. Vi stöttar skolorna i det arbetet och mer stöd kommer. Bland annat väntas vi få ett uppdrag av regeringen att ta fram en nationell handlingsplan för trygghet och studiero, säger Peter Fredriksson.

”Handlar om att kraftsamla”

SORSELE Sorselebon Leopold Sjöström har varit med sedan första början med arbetet att göra Vindelälven till ett biosfärområde. Redan 2005 började arbetet att få med älven på...

Familjedag med drag

LYCKSELE I lördags anordnades en familjedag i Lycksele för tredje gången i ordningen. De många aktiviteterna lockade cirka 200 personer.

Konstled fick konstverk

DOROTEA Förra veckan invigdes konstverket "En god natts sömn" på konstleden i Borgafjäll, tillsammans med två restaurerade kåtor. Projektet är en avknoppning från...