Tisdag 2 juni 2020

Lokaltidningen

Det är mycket att tänka på för att båten ska förvaras så bra som möjligt. Foto: PRESS

Så förvarar du båten säkert i vinter

Sverige · Published okt 21, 2019 at 06:15

Som båtägare finns flera saker att tänka på inför vintern – först av allt frågan om båten ska tas upp eller tillbringa vintern i sjön.

– Det innebär stora risker att låta båten ligga kvar i sjön under vintern. Den kanske största risken är frostsprängning. Om du väljer att låta båten ligga kvar i sjön, är det normalt lämpligt att stänga eller täta alla skrovgenomföringar som ligger under och strax ovanför vattenlinjen. Alla ledningar, kranar, ventiler, kylmantlar, kylsystem m.m. som innehåller vatten måste tömmas och/eller förses med frostskyddsmedel, säger Arvid Böh, båtexpert på If.

Tas båten upp är det dessutom viktigt att tänka på hur den pallas upp på land – och vilken mark den står på.

– Använd rätt metod, när du pallar och stöttar båten. Välj metod efter båtens storlek, vikt, form och konstruktion och ta hänsyn till vindförhållanden, vindfång, markens beskaffenhet och känslighet för tjäle, regn och översvämning på uppläggningsplatsen. På låga stränder ska båten placeras så långt upp på land, att den inte kan nås ens av extremt högt vattenstånd eller svallvågor, säger Arvid Böh och fortsätter:

– Det är viktigt att pallningen har bred och stabil bottenyta, eftersom nästan hela båtens tyngd kommer att vila på pallningen. Ta hänsyn till att båten kan tyngas av regn, snö och is och att stöttor och pallning kan röra på sig om det blåser mycket. Se därför till båten lika ofta på vintern som på sommaren och justera stöttning vid behov.

Att se till båten regelbundet under vintern kan vara bra av flera skäl – inte minst för att undvika stölder.

– Förvara båten på en plats där många människor rör sig. Ordna helst med bevakning där du har båten förvarad. Genom att hjälpas åt att se efter varandras båtar minskar risken att drabbas av stölder, säger Arvid Böhm.

Att tänka på vid vinterförvaring

  • Kran och lyftanordning är hela och dimensionerade för båtens storlek och vikt.
  • Pallningen klarar båtens vikt.
  • Stöttningen är stabil och tål påfrestningar under
  • Täckning är korrekt fastgjord och inte nöter på båten.

Källa: If

Tuff tid för SoliferPolar

DOROTEA Företaget SoliferPolar i Dorotea har påverkats av pandemin men ännu så länge är produktionen i gång med full styrka. – Man kan säga att vi har fyra stora utmaningar,...

Väntar på besked om pengar till konstgräs

STORUMAN Nästa vecka hoppas Storumans IK på besked om Allmänna arvsfonden godkänner ansökan om stöd till att anlägga en ny konstgräsplan på Storhälla. – Konstgräsplanen kommer...

Berättarens ord nu i bokformat

ÖRTRÄSK/BYGDSILJUM En berättarkurs behövde kurslitteratur, så Thomas Andersson satte sig ned och reflekterade över sina 30 år inom den muntliga konstformen. Resultatet finns nu i...

Strategi för samisk hälsa antagen

INLANDET Region Västerbotten har antagit en strategi för samisk hälsa. – Vår intention är att det ska implementeras i regionernas handlingsplaner, säger Laila Daerga,...

Goda råd om bredband till mindre föreningar

Länet Byanätsforum är ett sammanhållande nav för bredbandsföreningar på den svenska landsbygden. – Uppskattningen är att vi har tusen bredbandsföreningar i Sverige och 400 är...
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport