Tisdag 2 juni 2020

Lokaltidningen

Politiker oense om beslut i Åsele

Under måndagens kommunfullmäktige i Åsele beslutade man att minska antalet boendeplatser och flytta Stugan till Åseborg, något oppositionen är starkt kritisk mot. Beslutet togs efter röstning.

ÅSELE ˇ Published okt 16, 2019 at 15:15

Debatten kring huruvida Åsele kommun ska minska antalet boendeplatser eller inte har pågått under lång tid. Detsamma gäller förslaget att flytta avdelningen Stugan från sjukstugan till äldreboendet Åseborg.

Oppositionen menar att majoriteten i Åsele gör tvära kast i beslutsfattandet på grund av panik över det växande ekonomiska underskottet. I en debattartikel från Centerkvinnorna Åsele/Fredrika vädjar man att inte lägga ned fungerande och kostnadseffektiva avdelningar som Stugan.

Beslutet under måndagens kommunfullmäktige blev dock ett annat. Efter en lång debatt beslutade man att avveckla tolv särskilda boendeplatser och att flytta Stugan till Åseborg. Detta gör också att hyresavtalet med Region Västerbotten, avseende sjukhemsboende för Stugans särskilda boendeplatser, sägs upp senast februari 2020.

– Vi har för mycket platser, så vi minskar. Det blev röstning, 20 var för och tio emot, säger Gunnel Jonsson, S, kommunalråd i Åsele.

En av orsakerna till beslutet är den ekonomiska situationen. 2018 hade Åsele kommun ett underskott på nästan 18 miljoner kronor. För 2019 pekar prognosen på ett underskott på cirka 12 miljoner kronor.

– Det är inga lätta beslut, men någon måste ta beslut för ekonomin. Så är det, konstaterar Gunnel Jonsson.

Hon säger att frågan som kommunfullmäktige nu tagit beslut om varit på tapeten sedan 2009.

– Nu kan vi börja göra omställningen till ett centrerat boende. Vi håller på att bygga om och göra ändamålsenliga lokaler för både boende och personal. Vi måste också se till kompetensförsörjningen och inte ha personal på flera olika boenden, säger Jonsson.

Det är inga lätta beslut.

Tuff tid för SoliferPolar

DOROTEA Företaget SoliferPolar i Dorotea har påverkats av pandemin men ännu så länge är produktionen i gång med full styrka. – Man kan säga att vi har fyra stora utmaningar,...

Väntar på besked om pengar till konstgräs

STORUMAN Nästa vecka hoppas Storumans IK på besked om Allmänna arvsfonden godkänner ansökan om stöd till att anlägga en ny konstgräsplan på Storhälla. – Konstgräsplanen kommer...

”Vi har haft ett stabilt läge”

LYCKSELE Samtliga avdelningar på Lycksele lasarett har tilltagit rutiner och handlingsplaner för att anpassa lasarettet till rådande pandemi. Nya lösningar i samarbete med...

Strategi för samisk hälsa antagen

INLANDET Region Västerbotten har antagit en strategi för samisk hälsa. – Vår intention är att det ska implementeras i regionernas handlingsplaner, säger Laila Daerga,...

Goda råd om bredband till mindre föreningar

Länet Byanätsforum är ett sammanhållande nav för bredbandsföreningar på den svenska landsbygden. – Uppskattningen är att vi har tusen bredbandsföreningar i Sverige och 400 är...
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport