Lördag 29 februari 2020

Lokaltidningen

Foto: PIXABAY

Minskning av serveringstillstånd

Länet · Published maj 10, 2019 at 06:15

Mellan 2017 och 2018 minskade antalet serveringstillstånd i Sverige för första gången på tio år.

– Den lilla minskningen kan nog förklaras av att vi är i en högkonjunktur, vilket innebär att många prövar sin lycka som restaurangföretagare, men man förstår inte hur svårt det är att nå lönsamhet, säger han till Nyhetsbyrån Siren.

Det gällde dock inte många länskommuner, enbart Lycksele, Sorsele, Storuman och Nordmaling backade något medan antalet serveringstillstånd i övriga länskommuner antingen stod still eller ökade.

I såväl Västerbotten som övriga Sverige har antalet serveringstillstånd ökat de senaste åren, räknat per invånare är det bara Robertsfors som har färre serveringstillstånd 2018 än 2008.

– Den här utvecklingen har pågått sedan början av 1980-talet, då vi kan se en attitydförändring. Tidigare bedömde myndigheterna om det fanns ett behov för varje nytt serveringstillstånd men nu började man istället ge tillstånd så länge restaurangägaren ifråga var skötsam, säger Richard Tellström.

Klarade Ungdomsvasan

BLATTNICKSELE Alla femton elever på Blattnicksele skola som åkte ner till Dalarna för att tävla i Ungdomsvasan klarade loppet trots tidigare farhågor om isiga skidspår. – Det var...

Sjukstugan bygger om för patienter och personal

ÅSELE Just nu pågår byggnationer på Åsele sjukstuga. Man håller både på att bygga om labbet och göra ett blodtrycksrum. – Det känns roligt att få göra det bättre för patienterna,...

Lappbyn och samebyn har lika stor rätt

LYCKSELE Vapstens lappby har lika stor rätt till renskötsel som Vapstens sameby. Lycksele tingsrätts dom innebär att de inflyttade nordsamerna inte längre kan anses sig ha...