Onsdag 22 maj 2019

Lokaltidningen

Foto: PIXABAY

Minskning av serveringstillstånd

Länet · Published maj 10, 2019 at 06:15

Mellan 2017 och 2018 minskade antalet serveringstillstånd i Sverige för första gången på tio år.

– Den lilla minskningen kan nog förklaras av att vi är i en högkonjunktur, vilket innebär att många prövar sin lycka som restaurangföretagare, men man förstår inte hur svårt det är att nå lönsamhet, säger han till Nyhetsbyrån Siren.

Det gällde dock inte många länskommuner, enbart Lycksele, Sorsele, Storuman och Nordmaling backade något medan antalet serveringstillstånd i övriga länskommuner antingen stod still eller ökade.

I såväl Västerbotten som övriga Sverige har antalet serveringstillstånd ökat de senaste åren, räknat per invånare är det bara Robertsfors som har färre serveringstillstånd 2018 än 2008.

– Den här utvecklingen har pågått sedan början av 1980-talet, då vi kan se en attitydförändring. Tidigare bedömde myndigheterna om det fanns ett behov för varje nytt serveringstillstånd men nu började man istället ge tillstånd så länge restaurangägaren ifråga var skötsam, säger Richard Tellström.

Mötesplats utan gränser

LYCKSELE Årets Mötesplats Lycksele, som startar i dag, fokuserar på drivkrafter och konkurrenskraft. Konferensen har också ett nordiskt perspektiv, med inbjudna från Norge och...

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

Laisbyn täckte länet

LYCKSELE Ulf Stefan Winka har många års erfarenhet av historiesökning. För två veckor sedan föreläste han i Lycksele om Umeå lappmarks historia. – Lycksele var samlingsplats för...

Emil Österholm tog hem konstnärsstipendium

LYCKSELE Sparbanksstiftelsen Norrland hade årsstämma i Lycksele i fredags, och delade då ut sitt konstnärsstipendium, på 100 000 kronor. Det gick denna gång till Västernorrland.