Måndag 1 juni 2020

Lokaltidningen

Många fackanslutna i länet

Länet ˇ Published maj 9, 2019 at 06:15

Ungefär 70 procent av de arbetande svenskarna var anslutna till ett fackförbund förra året, enligt Skatteverket. Men den siffran skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner och anslutningen är som störst i norra Sverige.

Allra högst anslutningsgrad har Kalix där 99 procent av de förvärsarbetande är fackanslutna och lägst har Danderyd med 50 procent.

– Det finns en tydlig regional skillnad när det gäller facklig anslutning och det slår igenom i de här siffrorna, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

Alla kommuner i länet ligger över genomsnittet men variationen är ändå stor, Bjurholm och Sorsele ligger kring 75 procent medan Skellefteå, Nordmaling och Dorotea ligger kring 90 procent.

  • Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018, men avskaffades igen den 1 april 2019.
  • Avdraget blir 25 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften under året om den sammanlagda avgiften har varit minst 400 kronor.
  • Skattereduktionen medges automatiskt om fackföreningen har lämnat kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter.
  • För inkomståret 2018 går det att få skattereduktion för fackföreningsavgifter som har betalats från och med 1 juli 2018.
  • För inkomståret 2019 är skattereduktionen för fackföreningsavgifter betalda före 1 april 2019.

Källa: Skatteverket.se

Tuff tid för SoliferPolar

DOROTEA Företaget SoliferPolar i Dorotea har påverkats av pandemin men ännu så länge är produktionen i gång med full styrka. – Man kan säga att vi har fyra stora utmaningar,...

Väntar på besked om pengar till konstgräs

STORUMAN Nästa vecka hoppas Storumans IK på besked om Allmänna arvsfonden godkänner ansökan om stöd till att anlägga en ny konstgräsplan på Storhälla. – Konstgräsplanen kommer...

”Vi har haft ett stabilt läge”

LYCKSELE Samtliga avdelningar på Lycksele lasarett har tilltagit rutiner och handlingsplaner för att anpassa lasarettet till rådande pandemi. Nya lösningar i samarbete med...

Vilhelminas nya platsvarumärke

VILHELMINA Förra veckan lanserades Vilhelminas nya platsvarumärke – Vilhelmina med själ och hjärta. Det är resultatet av ett arbete som pågått sedan i höstas. – Vi tror på...

Strategi för samisk hälsa antagen

INLANDET Region Västerbotten har antagit en strategi för samisk hälsa. – Vår intention är att det ska implementeras i regionernas handlingsplaner, säger Laila Daerga,...

Goda råd om bredband till mindre föreningar

Länet Byanätsforum är ett sammanhållande nav för bredbandsföreningar på den svenska landsbygden. – Uppskattningen är att vi har tusen bredbandsföreningar i Sverige och 400 är...