Fredag 23 augusti 2019

Lokaltidningen

Många fackanslutna i länet

Länet · Published maj 9, 2019 at 06:15

Ungefär 70 procent av de arbetande svenskarna var anslutna till ett fackförbund förra året, enligt Skatteverket. Men den siffran skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner och anslutningen är som störst i norra Sverige.

Allra högst anslutningsgrad har Kalix där 99 procent av de förvärsarbetande är fackanslutna och lägst har Danderyd med 50 procent.

– Det finns en tydlig regional skillnad när det gäller facklig anslutning och det slår igenom i de här siffrorna, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

Alla kommuner i länet ligger över genomsnittet men variationen är ändå stor, Bjurholm och Sorsele ligger kring 75 procent medan Skellefteå, Nordmaling och Dorotea ligger kring 90 procent.

  • Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018, men avskaffades igen den 1 april 2019.
  • Avdraget blir 25 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften under året om den sammanlagda avgiften har varit minst 400 kronor.
  • Skattereduktionen medges automatiskt om fackföreningen har lämnat kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter.
  • För inkomståret 2018 går det att få skattereduktion för fackföreningsavgifter som har betalats från och med 1 juli 2018.
  • För inkomståret 2019 är skattereduktionen för fackföreningsavgifter betalda före 1 april 2019.

Källa: Skatteverket.se

”Handlar om att kraftsamla”

SORSELE Sorselebon Leopold Sjöström har varit med sedan första början med arbetet att göra Vindelälven till ett biosfärområde. Redan 2005 började arbetet att få med älven på...

Familjedag med drag

LYCKSELE I lördags anordnades en familjedag i Lycksele för tredje gången i ordningen. De många aktiviteterna lockade cirka 200 personer.

Konstled fick konstverk

DOROTEA Förra veckan invigdes konstverket "En god natts sömn" på konstleden i Borgafjäll, tillsammans med två restaurerade kåtor. Projektet är en avknoppning från...