Tisdag 26 maj 2020

Lokaltidningen

Många extra stressade över distansundervisning

Sverige · Published maj 14, 2020 at 06:15

I snart två månader har svenska gymnasieelever studerat på distans till följd av coronapandemin. Det har inneburit stora förändringar för både lärare och elever och innebär nya utmaningar för många, enligt en enkätundersökning som Sveriges Elevkårer genomfört.

– Det eleverna förmedlat i sina kommentarer är att det är tuffare att göra sin röst hörd under videosamtal i stor grupp och att skolorna inte vet hur de ska kunna ge prov på distans eftersom det är svårt att utesluta fusk. När de nationella proven också ställts in undrar många vilket underlag lärarna har för att sätta betyg, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

37 procent svarar att de är osäkra på vad som förväntas av dem för att nå ett visst betyg under distansundervisningen.

Hur välanpassat hemmet är för att studera i skiljer sig också mycket från elev till elev.

– Många elever tvingas studera från sängen eftersom de saknar skrivbord i sina rum och störs av familjemedlemmar om de sitter i andra delar av hemmet. Självklart påverkar det studiemotivationen. En hel del upplever även att deras internetuppkoppling inte är tillräckligt bra vilket gör att de har svårt att hänga med, säger Ebba Kock.

Sen vår drabbar renkalvar

AMMARNÄS Kyla och mycket snö i fjällen kan i värsta fall innebära att upp emot hälften av renkalvarna som nu föds inte överlever till sommaren. – Vajorna har börjat föda sina...

"Hela agerandet är fruktansvärt"

SORSELE Hovrättens dom i förra veckan ser ut att bli sista ordet i konflikten om ersättning för fjällnära skog som inte får avverkas. – Jag skulle bli förvånad om domen...

Satsar på fler vikarier med ny webbutbildning

ÅSELE I coronatider satsas det extra mycket på vård och omsorg. Åseles äldre- och funktionshinderomsorg har tillsammans med Lärcentrum i Åsele anordnat infoträffar där de...

Konsten att timra hus

VILHELMINA Det finns ett stort intresse för att lära sig den urgamla konsten att timra. Meborgarskolan i Vilhelmina ordnar i sommar ett antal kurser i den ädla konsten....
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport