Måndag 20 maj 2019

Lokaltidningen

Länsstyrelsen har i uppdrag att bevaka tillgången till grundläggande betaltjänster i landet. Foto: SOFIA FJÄLLSTRÖM

Länsstyrelsen kan gå in med stöd

Det går att söka stöd via länsstyrelsen, för att finansiera en eventuell ny insättningsautomat i Åsele.
– Det finns ett politiskt uttalat mål om tillgång till grundläggande betaltjänster för alla, säger handläggare Erik Grahn.

ÅSELE · Published dec 4, 2018 at 13:50

Länsstyrelsen har ett uppdrag från regeringen att bevaka tillgången till grundläggande betaltjänster i landet. Till dem hör möjligheten att göra kontantuttag, betala räkningar och sätta in dagskassor, oavsett var man bor.

Om Åsele och Loomis kommer överens om lösningen med en insättningsautomat, kan den näringsidkare som blir betaltjänstombud ansöka om stöd hos länsstyrelsen.

– Pengarna kommer från Post- och telestyrelen, men det är länsstyrelsen som handlägger ansökan, säger Erik Grahn, som jobbar med landsbygdsutveckling.

När ansökan kommer in ska länsstyrelsen bedöma om kostnaden är rimlig och kan motiveras.

– Vi kan inte definitivt bevilja ansökan, men jag tror att förutsättningarna är relativt goda för att hitta en lösning. Det pågår intensiva diskussioner med alla berörda, säger Grahn.

Hur lång tid kan en sådan ansökan ta?

– När vi väl fått in ansökan ska det ske skyndsamt. Det är något vi verkligen prioriterar, säger Erik Grahn, som själv var med på tisdagsmötet (efter Lokaltidningens pressläggning) via videolänk.

I dag ger länsstyrelsen stöd till betaltjänstombud på omkring 35 orter i Sverige.

Aktuellt om betaltjänster

  • Riksbankskommittén överlämnade i juni 2018 delbetänkandet ”Tryggad tillgång till kontanter, SOU 2018:42” till regeringen.
  • Kommittén föreslår i betänkandet att vissa större banker ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i en sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dessa tjänster i hela Sverige.

Källa: länsstyrelsen

Dags för manifestation för Inlandsupproret

Inlandet På lördag är det dags för Inlandsupprorets första manifestation. I lokaltidningens spridningsområdet blir det i Vilhelmina, Lycksele, Åsele och Sorsele.

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk.

Kommuner går ihop för att lösa problemet

Länet Flera kommuner i Västerbottens inland diskuterar nu ett samarbete för att lösa bristen på familjehem.