Söndag 18 augusti 2019

Lokaltidningen

Den som drabbas av ransomware ska inte betala utpressaren utan istället anmäla brottet, uppmanar polisen. Foto: PIXABAY

Internationell hjälp om din dator låses

Internet · Published aug 6, 2019 at 06:15

Många utsätts för så kallad "ransomware" vilket innebär att en utpressare låser offrets dator så att den inte går att använda och filerna inte går att komma åt förrän utpressaren fått vad hen vill ha.

Det kan innebära såväl förlorade familjebilder för privatpersoner som stora ekonomiska förluster för företag.

– Om man drabbas är vår rekommendation att aldrig betala lösensumman. Dels finns det flera fall där man inte fått tillbaka sin information trots att betalning skett. Dessutom gynnar varje betalning organiserad brottslighet. Genom att vända sig till No More Ransom kan den som drabbas istället få hjälp att låsa upp datorn, säger Johannes Welin, kommissarie på nationellt it-brottscentrum.

No More Ransom är ett internationellt samarbete som ska hjälpa de som utsatts för just ransomware att komma åt sina filer utan att ge efter för utpressningen.

– Vår förhoppning är att fler får upp ögonen för att det går att få hjälp vid den här typen av brott. Samtidigt behöver fler anmäla brotten, för att vi ska kunna få en bättre bild av hur omfattande problemet är. Det ger oss också mer kunskap om nya typer av ransomware som vi behöver hitta lösningar till, säger Johannes Welin.

Så skyddar du dig

  • Uppdatera ditt operativsystem och dina program så ofta som möjligt.
  • Se till att ha ett bra virusskydd.
  • Undvik att vara inloggad som administratör i ditt system.
  • Var vaksam på e-mail du tar emot och på länkar du uppmanas klicka på.
  • Om du blivit utsatt för ransomware, gå in på No more ransom för att få hjälp att låsa upp datorn utan kostnad.

Källa: Polisen

Bybor nekades köpa husen

BLATTNICKSELE Flera bybor har de senare åren försökt köpa de hus som kommunens fastighetsbolag Sorselebo AB nu säljer som ett helt kvarter. – Vi är flera som försökt men fått...

Vill stoppa byggplanerna

HEMAVAN Bybor, stugägare och föreningar i Hemavan kräver nu att Storumans kommun stoppar det pågående detaljplanearbetet på Kungsplatån nordöst om Högfjällshotellet. – Förslaget...

Äventyrlig fru bakom myten om soldat Bång

VILHELMINA En lika intressant och mytomspunnen kvinna fanns vid sidan om berättelserna kring soldaten Johan Zacharias Bång. Men mamsell Anna Greta Baudin var vare sig...

Pris till boken som seglat in i mångas hjärtan

LÄNET Barnboken om självmord var tänkt att fylla ett litterärt tomrum och det verkar ha lyckats. Nyligen tilldelades länsförfattaren Anna Sundström Lindmark och illustratören...

”Vi har noterat kritiken och är beredda till dialog”

HEMAVAN Mattias Åkerstedt, miljö och samhällsbyggnadschef hos Storumans kommun är medveten om den massiva kritiken mot detalplaneförslaget. – Därför har vi kallat till ett extra...