Fredag 23 augusti 2019

Lokaltidningen

Foto: PIXABAY

I dag startar nya rökförbuden

Sverige · Published jul 1, 2019 at 06:15

Från och med i dag gäller den nya tobakslagen i Sverige vilket bland annat innebär rökförbud på uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, perronger, busskurer och liknande, inhägnade idrottsområden och lekplatser.

Ansvaret för att de nya förbuden uppehålls faller på den som äger eller disponerar en fastighet.

– Tanken är att förbudet ska upprätthållas genom tydliga skyltar, tillsägelser och i slutändan en rätt att avvisa den som bryter mot det, säger polismästaren och rättschefen Hans-Olof Sandén, vid polismyndigheten i region väst.

Något straff i juridisk mening blir det dock inte fråga om för den som bryter mot förbudet.

– I den nya lagen finns ingen straffbestämmelse om olovlig rökning. Bruk av tobak är inte kriminaliserat. Så du riskerar inte att straffas, men däremot att bli tillsagd och i förlängningen avvisad. Om du är otrevlig och ordningsstörande kan du avlägsnas och till och med omhändertas, säger Hans-Olof Sandén.

Fråga

Vad tycker du om den nya tobakslagen?

  • Bra
  • Dåligt
  • Vet ej

De har ansvaret

  • Den som äger eller disponerar över en lokal eller plats ska informera om förbudet genom till exempel skyltar, och vid behov tillsägelser. Om någon ändå röker, får denna person avvisas. Men den som är ansvarig för att rökförbudet följs har inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.
  • Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.
  • Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ge kommunerna tillsynsvägledning om rökfria miljöer.
  • Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet över de rökfria miljöerna. I den tillsynen ingår bland annat att följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd.

Källa: Polisen

”Handlar om att kraftsamla”

SORSELE Sorselebon Leopold Sjöström har varit med sedan första början med arbetet att göra Vindelälven till ett biosfärområde. Redan 2005 började arbetet att få med älven på...

Familjedag med drag

LYCKSELE I lördags anordnades en familjedag i Lycksele för tredje gången i ordningen. De många aktiviteterna lockade cirka 200 personer.

Konstled fick konstverk

DOROTEA Förra veckan invigdes konstverket "En god natts sömn" på konstleden i Borgafjäll, tillsammans med två restaurerade kåtor. Projektet är en avknoppning från...