Torsdag 24 september 2020

Lokaltidningen

Ett hormon i ett visst hjärnsystem kan vara med och reglera hur fäder agerar gentemot sina barn. Foto: PRESSBILD

Hjärnsystem påverkar faderskapsfunktioner

Forskare från Stockholms Universitet har funnit att ett visst system i hjärnan och specifikt förekomsten av hormonet prolaktin påverkar hur möss och råttor agerar som fäder. Detta kan vara ett steg på vägen för att förstå hur det faderskap fungerar.

Sverige · Published aug 13, 2020 at 06:15

I nuläget vet vi en del om vad som händer i moderns hjärna genom graviditet och barnafödande, men mycket lite om vad som avgör om en pappa kommer ta hand om sina barn.

En forskargrupp vid Stockholms Universitet valde att studera denna fråga genom att titta på möss och råttor. Dessa djur är lika på många sätt, men råttungar brukar bara uppfostras av modern ensam medan bland möss kan både hanen och honan ta hand om avkomman.

– Vi kunde spåra denna artskillnad till den elektriska aktiviteten i en relativt liten grupp nervceller i hypotalamus, en gammal del av hjärnan som bland annat styr hormonutsöndring, säger Christian Broberger, professor i neurokemi vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, som lett arbetet.

Tidigare har forskargruppen kommit fram till att den elektriska aktiviteten hos dessa celler oscillerar, men dubbelt så snabbt hos mössen som hos råttorna. Detta leder till att mushannarnas celler frisätter lägre mängder av signalsubstansen dopamin vilket ledde till högre nivåer av hormonet prolaktin medan det var tvärtom hos råtthanar.

Höga halter av prolaktin verkade leda till ett aktivt omhändertagande av ungarna. När råttorna behandlades med prolaktin visade de också omhändertagande beteenden.

– När vi ger prolaktin till råtthanar som inte själva fått barn hade hormonet ingen effekt på beteendet. Det är först i och med erfarenheten att ha blivit pappa, och tillkomsten av någon ännu oidentifierad faktor, som prolaktin kan utöva sin ”faderskapseffekt”, berättar Christian Broberger.

Det går inte att ännu dra några slutsatser om hur detta skulle fungera hos människor, även om flera av de identifierade komponenterna i systemet också finns hos människor.

Få satsingar i budgeten gynnar glesbygden

SORSELE Regeringens höstbudget som presenterades i måndags gav inga stora extra anslag till glesbygden. Istället handlade den rekordstora budgeten med reformer på 200 miljarder...

Förhandlingar på Rottne har inletts

STORUMAN Mer än hälften av personalstyrkan på 56 personer har varslats om uppsägning vid Rottne SMV:s produktionsenhet i Forsvik utanför Storuman. Företagsledningen vill säga upp...

Attini tar över Hotell Lappland

LYCKSELE Patrik Attini, som äger Hotell Södra berget i Sundsvall, är ny ägare av Hotell Lappland.

Hållbarhet i Saxnäs

SAXNÄS Förra veckan var det fokus på hållbarhet i hela landet. En rad arrangemang på temat genomfördes i Lokaltidningens område. I Saxnäs uppmärksammades allemansrätten och...

VIDEO: Här fångas fyra björnar på film

Tallsjö Under älgjaktens första vecka i Tallsjö fick några av jägarna uppleva någonting spektakulärt. I ungefär en halvtimme kunde de beskåda en björnhona med tre ungar.

Nya villainbrott i inlandet

INLANDET I augusti anmäldes ungefär 50 villainbrott i Västerbottens län och på senare tid har inbrottsvågen avstannat. Nu verkar inbrotten fortsätta igen och senast i helgen...
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport