Lördag 11 juli 2020

Lokaltidningen

Bönder gör viktig enkät

Sverige · Published maj 25, 2020 at 06:15

Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk.

Det handlar om arealer, djur, utbildning med mera. Alla jordbrukare i landet, ungefär 60 000, får besvara undersökningen som kommer med posten runt månadsskiftet maj/juni. Undersökningen går även att fylla i digitalt.

Behovet av statistiskt underlag inom jordbruksområdet är viktigt för världens livsmedelsförsörjning och som underlag för jordbrukspolitiken i EU. Ur ett nationellt perspektiv handlar det om hur jordbruket förändras, jordbrukets roll för landsbygden och sysselsättningen.

Med anledning av corona-pandemin blir underlag som strukturundersökningen allt viktigare. Frågor om Sveriges förutsättningar i krissituationer har blivit akuta i den situation som nu råder.

Sorsele renar avloppsvattnet från läkemedel

Sorsele Sorsele kommun har fått drygt 3,1 miljoner kronor från Naturvårdsverket för en testanläggning för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. – Pengarna är välkomna....

Statligt bidrag mot social isolering

LÄNET Regionala och nationella åtgärder har genomförts för att minska ensamheten hos de äldre som orsakats av den sociala distanseringen. Nästa onsdag är sista dagen för...

Egenprovtagning i länet med start måndag

Länet Från och med måndag 13 juli kan den som vill testa sig själv för covid-19 i Västerbotten.
Min sommarpärla

Märke: Scania LS 110.

Årsmodell: 1972.

Tillverkad i: Södertälje.

Opinion
Behöver du hjälp?


Sport