Onsdag 8 juli 2020

Lokaltidningen

102 miljoner till norrländska projekt

Länet · Published jun 7, 2019 at 06:15

Representanter för Västerbotten och Norrbotten har beslutat hur medel från den Europeiska regionalutvecklingsfonden ska fördelas – 18 olika projekt i länen har fått sammanlagt 102 miljoner kronor.

– Det är många intressanta projekt som sticker ut och North Sweden Cleantechs satsning för framtidens klimatsmarta innovationsplats är ett gott exempel. Givetvis ska vi satsa på klimatet och om vi samtidigt bidrar till att skapa ett innovationsklimat i framkant har vi mycket att vinna, säger Erik Bergkvist (S), vice ordförande för strukturfondspartnerskapet övre Norrland, och fortsätter:

– Ett ytterligare gott exempel är Umeå universitets projekt om att stärka konkurrenskraften i länet genom en utvecklad måltidskultur. Västerbotten har otroliga råvaror och mycket kunnande som vi måste fortsätta utveckla och förädla.

Allt fler skogsägare försäkrar

LÄNET Allt fler privata skogsägare försäkrar sin skog och allt fler ser skogen som en investering, berättar Annika Lindkvist, marknadschef försäkring, på Länsförsäkringar...
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport