Fredag 24 januari 2020

Lokaltidningen

Plnerade kejsarsnitt kommer att genomföras på Lycksele lasarett istället för Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Foto: Jan Alfredsson/Västerbottens läns landsting

Planerade kejsarsnitt flyttas till Lycksele

Från och med februari månad kommer planerade kejsarsnitt att utföras i Lycksele istället för i Umeå.
– För att bättre nyttja våra samlade resurser inom förlossningsvården behöver förlossningarna fördelas jämnare mellan de tre sjukhusen i länet, säger Eva Innala, verksamhetschef vid Region Västerbotten.

LYCKSELE · Published jan 9, 2020 at 11:00

Totalt kan det handla om ungefär 80 förlossningar med planerade kejsarsnitt som omfördelas till Lycksele lasarett per år.

Tanken bakom förändringen är att bättre kunna fördela antalet förlossningar inom enheterna vid länskliniken Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten (CFOG), men också för att minska beläggningen på BB i Umeå och öka förlossningstalen i Lycksele.

Enligt Region Västerbotten kommer förändringen att beröra kvinnor i Umeå med omnejd som får åka till Lycksele istället för Umeå.

– Patienterna kommer att få samma vård och omhändertagande vid Lycksele lasarett som på Norrlands universitetssjukhus, säger Eva Innala, verksamhetschef för Centrum för obstetrik och gynekologi vid Region Västerbotten.

Att just planerade kejsarsnitt flyttas beror på att barnläkare finns i tjänst på Lycksele lasarett under dagtid, då kejsarsnitten utförs. De planerade kejsarsnitten kommer att utföras på Lycksele lasarett under terminstid, vilket också det är kopplat till bemanning av barnläkare.

Grans sameby: Bergsstaten agerade vårdslöst

SORSELE Grans sameby stämmer nu staten på cirka en miljon kronor för att täcka kostnader som samebyn drabbats av för tio år sedan i samband med att ett gruvbolag sökte guld i...

Elpriset styr vattenkraften

STORUMAN Elpriset har fått en allt större betydelse för när vattenkraftsbolagen väljer att producera elström. När inte priset är tillräckligt högt väljer allt fler att spilla ut...

Järvsjörennet flyttas till mars

Järvsjöby Den som väntat på Järvsjörennet får i år vänta ända till i mars. – Vi har flyttat fram loppet, vi ville ha en förändring, säger tävlingsledaren Peter Fahlander, som i...

Grijas sameby vann tvist om jakt och fiske

LÄNET Högsta domstolen ger Girjas sameby ensamrätt till att bestämma om andra får jaga och fiska inom samebyns område. Domen innebär att staten mister kontrollen på småviltsjakt...

”Just nu känns det väldigt positivt”

LYCKSELE Förra veckan satt Lycksele hembygdsgille i krismöte om ekonomin. Den här veckan är tongångarna en annan. – I dag är vi glada, säger ordförande Karin Söderlund.