Söndag 16 december 2018

Lokaltidningen

Representanter från Sveaskog, Granö Beckasin och Skogsmuseet, som alla deltar i projektet PINUS. Foto: SOFIA FJÄLLSTRÖM

Ny hemsida ska visa på skogens många nyttor

Den 28 november lanserades hemsidan visaskogen.se, med syfte att inspirera besöksnäringen att skapa turistiska produkter i skogen.
– Det är i den brukade skogen vi hittar spåren efter människor, säger Iréne Gustafson på Skogsmuseet.

Lycksele · Published dec 3, 2018 at 07:15

Det är projektet Pinus – innovativa upplevelser i brukad skog, som står bakom visaskogen.se. Projektet ägs av Skogsmuseet i Lycksele och handlar om att föra samman besöksnäring, skogsnäring och skoglig akademi för att skapa turistiska möjligheter i brukad skog. Hemsidan är nästa steg i projektet.

– I dag pratar vi om att skogen är till för så många nyttor. Ju fler nyttor som kan samverka, desto bättre, säger projektledaren och skogshistorikern Anna-Maria Rautio, Skogsmuseet.

Hemsidan innehåller bland annat ett kunskapsträd med drygt 20 grenar, tips på metoder som använts i projektet och visningsmiljöer från projektdeltagarna Sveaskog och Granö Beckasin. Man kan också ”guggla” fram information.

– Turister kan ha en väldigt begränsad syn på skogen. Tar man Västerbotten som destination har vi väldigt mycket att jobba med. Vi vill få till mer samverkan och hjälpa varandra. Det höga syftet är att få fler företag att våga testa, säger Christopher Storm på Granö Beckasin.

Projektet Pinus löper ut sista november 2019.