Måndag 20 maj 2019

Lokaltidningen

Här, framför slalombacken Bocksliden utanför Lycksele, bygger Trafikverket en ny rastplats och skoterport. Projektet ska vara klart hösten 2019. "Det har gått bra", konstaterar produktionschef Tommy Olovsson på Skanska. Foto: SOFIA FJÄLLSTRÖM

Snart kan trafiken ta paus här

Trafikverket håller på att bygga en naturskön rastplats vid E12 i Bocksliden, utanför Lycksele. Projektet, som är beräknat till 25–30 miljoner kronor, innefattar också en skoterport.
– Det är ett roligt och intressant projekt, säger Eleonora Knekta på Trafikverket.

LYCKSELE · Published nov 24, 2018 at 07:15

Bakgrunden till projektet är att Trafikverket identifierat avsaknaden av rastplatser längs E12 i Lycksele kommun.

En av personerna som varit inblandad i projektet sedan innan det startade är Peter Molin, trafikplanerare på just Lycksele kommun.

– Det gjordes en stor utredning av Trafikverket där de tittade på hela E12 från kusten till fjällen. Det tar lång tid att köra hela vägen och det är bra om det finns rastplatser på lagom långa avstånd. Efter Tallbacken är nästa rastplast Blåvikssjön, och de identifierade att det vore bra med en rastplats däremellan, säger han.

Valet föll på området mitt emot slalombacken Bocksliden, bredvid Lapplandsporten Camping utanför Lycksele.

– Utredningen låg till grund för beslutet att vi behövde en till rastplats. De ska finnas inom ett visst avstånd och vi valde den här platsen för att den var naturskön och för att det funnits en etablering där sedan tidigare, säger Eleonora Knekta, projektledare på Trafikverket.

Redan 2014 upphandlade Trafikverket en konsult för att ta fram en vägplan. Den fastställdes i juni 2017, vilket gjorde att Trafikverket kunde upphandla en entreprenör. Under sommaren skrev man kontrakt med Skanska. Arbetet påbörjades i mitten av oktober och det blir inte bara en rastplats. Trafikverket bygger även en skoterport.

– Vi var ganska klara med vägplanen då det tillkom önskemål från kommunen och allmänheten om en säker passage under E12, som är hårt trafikerad. Det var därför det drog ut lite på tiden med vägplanen, säger Eleonora Knekta.

Mycket har redan hunnit hända. Skanska har grävt ned ett VA-system och grundlagt för servicebyggnaden. De har ställt upp en stödmur vid det som ska bli personbilsparkeringen och håller på med skoterporten som ska gå under E12. Hela projektet ska vara klart hösten 2019.

Enligt Tommy Olovsson, produktionschef på plats, ligger man lite före tidplan.

– Vi har haft det väldigt gynnsamt i höst, utan tjäle. Nu hoppas vi på en tidig vår, säger han och utlovar att trafikljusen som styr passagen vid arbetsplatsen kommer att vara borta inom max två veckor.

– Alla projekt är olika, men det här flyter på väldigt bra, konstaterar Eleonora Knekta.

Rastplats/skoterport Bocksliden

  • Kommer att ha två platser för långa fordon, cirka 15 platser för personbilar och sex platser för husvagnar eller husbilar.
  • Får även sittbänkar, en lekplats, gymutrustning och belysning.
  • Servicehuset, med tre toaletter, levereras i december.
  • Skoterporten placerades i marken den 14 oktober. Den är 27 meter lång, mäter 2,5 meter i fri höjd och väger 18 ton.

Källa: Trafikverket

Dags för manifestation för Inlandsupproret

Inlandet På lördag är det dags för Inlandsupprorets första manifestation. I lokaltidningens spridningsområdet blir det i Vilhelmina, Lycksele, Åsele och Sorsele.

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk.

Kommuner går ihop för att lösa problemet

Länet Flera kommuner i Västerbottens inland diskuterar nu ett samarbete för att lösa bristen på familjehem.