Lördag 20 juli 2019

Lokaltidningen

Lyckseles husmödrar har varit aktiva i 100 år

I år är det hundra år sedan Lycksele Husmodersförening startade. Hantverk och socialt engagemang har präglat föreningen under alla år.
– Vi är en samling äldre damer men kämpar på för att få in yngre förmågor, säger ordförande Anna-Britta Norrman.

LYCKSELE · Published apr 2, 2019 at 07:15

Det var den 17 mars 1919 som Lycksele Husmodersförening bildades. Ändamålet var att "samla de olika folklagrens kvinnor till gemensamt arbete för hemmets bästa genom att giva husmödrarna tillfälle till ömsesidigt utbyte av erfarenheter ..."

En av de första uppgifterna man tog itu med var att försöka få till stånd en allmän tvättstuga.

– Det var väldigt annorlunda då. Alla hade inte el eller tillgång till en tvättstuga, säger Anna-Britta Norrman.

En ansökan gjordes hos municipalnämnden och föreningen fick låna 6 000 kronor av banken genom att medlemmarnas män borgade för dem. Tvättstugan stod klar 1924, där Tjärhovet tidigare låg. 1945 ville kommunen ta över den och det gick föreningen med på, med ett förbehåll, den kvinnliga tvättföreståndaren skulle följa med övertagandet och få bo kvar i huset.

– Men det läckte ut att kommunen skulle anställda en manlig tvättföreståndare, så husmödrarna tågade till mötet i sina dräkter. Kommunen vågade inte ta beslutet och föreståndarinnan fick stanna kvar, berättar Anna-Britta Norrman.

Under årets lopp har föreningen varit engagerad i mycket. Man har bjudit boende på ålderdomshem på middag, anställt en hemsyster, haft hand om majblommekommittén och bidragit med många insatser under krigsåren.

– Föreningen har varit mycket aktiv under alla år. Det är på senare år som vi specialiserat oss på vävning. Vi är en samling äldre damer men kämpar på för att få in yngre förmågor som kan ta över, säger Anna-Britta Norrman.

Som mest hade föreningen kring 300 medlemmar. Nu är de ett 20-tal. Årets största händelse är julmässan, lördagen före första advent. Traditionen startade 1946 och medlemmarna både bakar, pysslar och väver inför mässan.

– Det är arbetskrävande till tusen, säger Siri Lövgren.

– Och trevligt till max, flikar Lena Grönlund in.

För att fira Husmodersföreningens hundra år anordnas en utställning på Lycksele bibliotek första veckan i april, där besökarna både får lära sig om historien och titta på olika alster som medlemmarna vävt.

– Husmodersföreningen är en typisk del av den svenska föreningshistorien. Vi förvaltar ett arv, säger medlemmen Kicks Törnlund.

Snart dags för återbördande av kvarlevor

LYCKSELE Den 9 augusti, på Urfolkens dag, kommer den största försoningsceremonin i Sveriges historia att ske på Gammplatsen i Lycksele. – Ceremonin är en ritual där alla som...

Renoveras efter skadegörelsen

LYCKSELE I fjol skedde omfattande skadegörelse på samevistet i Lycksele. I sommar renoveras torvkåtan för stora summor pengar, inför försoningsceremonin den 9 augusti. –...

Flera aktörer i samarbete

LYCKSELE Det kommande återbördandet av kvarlevor till Gammplatsen är ett samarbete mellan flera aktörer, som inleddes i början av året.