Lördag 15 augusti 2020

Lokaltidningen

Medborgarna i Örträsk fick göra en analys av byns styrkor, svagheter, möjligheter och hinder för att försöka komma fram till vad som täckts in i utkastet och inte. Foto: ELLEN HJORT

Landsbygdsstrategi på väg

Ett tjugotal personer från Öträskbygden samlades förra veckan för att diskutera kommunens förslag till landsbygdsstrategi och skolorganisationen 2021/2022 i en medborgardialog.

Örträsk · Published sep 8, 2019 at 07:15

Under hösten kommer det hållas fem medborgardialoger för att diskutera utkastet till landsbygdsstrategi och hur skolorganisationen kan se ut i kommunen 2021/2022. Första mötet hölls i Örträsk förra veckan.

Anledningen till att skolan och strategin behandlas tillsammans är att de överlappar på flera sätt.

Erik Lundström är den utsedda tjänstepersonen från kommun som arbetar med förslaget till landsbygdsstrategi och skolorganisation.

– Målsättningen med strategin är att kommunen ska få en ryggrad och en inriktning att falla tillbaka på i landsbygdsarbetet, så att det inte bara blir de som skriker högst som får som de vill, säger han.

Strategin och skolorganisationsplanen tas fram i samarbete med Region Västerbotten och Umeå universitet.

Mötet går igenom en inventering av servicen i Örträsk som gjordes för ett år sedan. Viss service hade tillkommit med mötesplats för unga och för föräldralediga i Långsele.

Samtidigt var det många som tog upp aktuella frågor kopplade till nuläget i Örträsk.

Den enda bussförbindelsen som går mellan Örträsk och Bjurholm är hotad, men egentligen vill bygden ha fler bussar till exempel till Lycksele.

Dessutom finns ett problem med att kommunalt avloppsvatten går direkt ut i sjön. Något som Erik Lundström lovar att se över ganska omgående. Anledningen till dröjsmålet var akut tillägg av biosteg på reningsverket i Lycksele för att följa EU-direktiv.

En framtidsmöjlighet är de hus och byggnader som står på olika platser. Om kommunen kan göra en överlåtelse av skolan till bygdeföreningen skulle det kunna ha mycket utvecklingsmöjligheter lokalt. 

Flera visade intresse för att kunna ha turister eller campinggäster boende på plats i Örträsk.

– Det lever ju upp på sommaren och går bättre i affären och så, det gäller ju bara att fundera på hur det kan bli mer så hela tiden, säger Siv Söderlund som är handlare i Örträsk.

Men det finns också en viss oro för att det som blir sagt och nedskrivet inte omsätts i handling från kommunens sida.

– Ofta upplever jag en stor förväntan på att landsbygdsbor ska göra och lösa saker ideellt. Och jag har inte riktigt tid för allt även om det finns mycket möjligheter, säger Siv.

Samtidigt fanns en positiv känsla under kvällen.

– De dåliga tiderna ligger bakom oss nu, nedläggningar av äldreboende och förskola är avstyrda och vi har inflyttning av barnfamiljer, säger Anders Söderlund som också är handlare i Örträsk.

En av de nyinflyttade är Bie som närvarade under kvällen.

– Det här är ju vår chans att göra våra röster hörda och visa att vi finns, räknas och är lika mycket värda som de i storstäderna. Jag är för en levande landsbygd, säger hon.

Ett färdigt förslag på strategi förväntas ställas ut i november eller december i år. Då finns möjlighet att komma med ytterligare synpunkter. 

I februari förväntas dokumentet beslutas om i kommunfullmäktige. Den ska sedan revideras 2023 i samband med att översiktsplanen ses över.

Umlax hoppas på nystart

LYCKSELE Covid-19 slog hår mot Lyckseleföretaget Umlax som bedriver fiskodling och fiskförsäljning. Nu ansöker bolaget om företagsrekonstruktion och hoppas att det ska leda till...
Min sommarpärla

Märke: Cadillac Coupe de Ville

Årsmodell: 1962.

Tillverkad i: USA.

Opinion
Behöver du hjälp?


Sport