Måndag 17 juni 2019

Lokaltidningen

Kommuner vill bli fria från våld

Sorsele, Vilhelmina och Åsele är pilotkommuner i en satsning på våldsförebyggande arbete.
– Det här är rätt unikt. Man har jobbat med konceptet länge, men i stora eller mellanstora kommuner, säger Malin Wiktoreng på länsstyrelsen.

Lycksele · Published okt 28, 2018 at 14:15

Förra veckan skedde uppstarten för initiativet ”En kommun fri från våld”. De fyra pilotkommuner som deltar är Sorsele, Vilhelmina, Åsele och Malå. Bakgrunden är lokala lägesbilder som togs fram av kommunerna och polisen 2017.

– Vi har sett en liten ökning av våld i Västerbotten. Det finns en ökad upplevelse av otrygghet bland unga kvinnor och vi har inte sett en minskning av våld i nära relationer, säga Malin Wiktoreng, brottsförebyggande samordnare på länsstyrelsen.

Hon understryker dock att det för Västerbottens del rör sig om en liten ökning.

Både hon och Anna Ivarsson, jämställdhetshandläggare på länsstyrelsen, menar att det finns många våldspreventiva metoder men att det ofta faller vid implementeringen. Initiativet är tänkt att skapa ett långsiktigt våldsförebyggande arbete i kommunerna, med stöd av länsstyrelsen och organisationen Män, som jobbar för en jämställd värld utan våld.

En av dem som var med på uppstartsdagarna var Sorseles kommunalråd Kjell Öjeryd. Med sig hade han kommunchefen, skolchefen, omsorgschefen och en samordnare.

– Jag tror att det är oerhört viktigt att jobba med frågorna från låg ålder. Vi vill göra skillnad, säger han.

Varför tackade ni ja till att vara med?

– Det är frågor som verkligen berör oss. För att få en väl fungerande kommun i framtiden måste vi jobba våldsförebyggande.

Grahn inte topp tre – men har fått fram sitt budskap

DOROTEA På söndag frågas de tre toppkandidaterna inför Liberalernas partiledarval ut i Umeå. Nicke Grahn, Dorotea, är inte en av dom.

Fler finner Björnlandet

ÅSELE Antalet besökare i Björnlandets nationalpark i ökar och 2019 väntas bli ett nytt toppår.

"Vi märker hur mycket det här betyder för många barn"

Vilhelmina Även i år blir det gratis aktiviter under sommarlovet i Vilhelmina. Bland annat återkommer den populära kockskolan. – Det var lite osäkert om vi skulle få några bidrag...