Fredag 23 augusti 2019

Lokaltidningen

Kommuner vill bli fria från våld

Sorsele, Vilhelmina och Åsele är pilotkommuner i en satsning på våldsförebyggande arbete.
– Det här är rätt unikt. Man har jobbat med konceptet länge, men i stora eller mellanstora kommuner, säger Malin Wiktoreng på länsstyrelsen.

Lycksele · Published okt 28, 2018 at 14:15

Förra veckan skedde uppstarten för initiativet ”En kommun fri från våld”. De fyra pilotkommuner som deltar är Sorsele, Vilhelmina, Åsele och Malå. Bakgrunden är lokala lägesbilder som togs fram av kommunerna och polisen 2017.

– Vi har sett en liten ökning av våld i Västerbotten. Det finns en ökad upplevelse av otrygghet bland unga kvinnor och vi har inte sett en minskning av våld i nära relationer, säga Malin Wiktoreng, brottsförebyggande samordnare på länsstyrelsen.

Hon understryker dock att det för Västerbottens del rör sig om en liten ökning.

Både hon och Anna Ivarsson, jämställdhetshandläggare på länsstyrelsen, menar att det finns många våldspreventiva metoder men att det ofta faller vid implementeringen. Initiativet är tänkt att skapa ett långsiktigt våldsförebyggande arbete i kommunerna, med stöd av länsstyrelsen och organisationen Män, som jobbar för en jämställd värld utan våld.

En av dem som var med på uppstartsdagarna var Sorseles kommunalråd Kjell Öjeryd. Med sig hade han kommunchefen, skolchefen, omsorgschefen och en samordnare.

– Jag tror att det är oerhört viktigt att jobba med frågorna från låg ålder. Vi vill göra skillnad, säger han.

Varför tackade ni ja till att vara med?

– Det är frågor som verkligen berör oss. För att få en väl fungerande kommun i framtiden måste vi jobba våldsförebyggande.

”Handlar om att kraftsamla”

SORSELE Sorselebon Leopold Sjöström har varit med sedan första början med arbetet att göra Vindelälven till ett biosfärområde. Redan 2005 började arbetet att få med älven på...

Familjedag med drag

LYCKSELE I lördags anordnades en familjedag i Lycksele för tredje gången i ordningen. De många aktiviteterna lockade cirka 200 personer.

Konstled fick konstverk

DOROTEA Förra veckan invigdes konstverket "En god natts sömn" på konstleden i Borgafjäll, tillsammans med två restaurerade kåtor. Projektet är en avknoppning från...