Onsdag 17 juli 2019

Lokaltidningen

En ny underjordsgruva planeras nu att starta vid Kristinebergsgruvan inom Lycksele kommun. Boliden planerar först att undersöka fyndet mera ingående innan beslut om företaget ska gå vidare och ansöka om miljötillstånd. Fyndet kan innebära en förlängd drift av Kristinebergsgruvan. Foto: STEFAN BERG

Klart med gruva i Kristineberg

Boliden mineral AB får bearbetningstillstånd för en ny underjordsgruva i Kristineberg inom Lycksele kommun.
– Vi planerar att fortsätta undersökningarna nästa år och först därefter kan beslut tas om vi ska ansöka om miljötillstånd, säger Bolidens områdeschef, Per Göting.

KRISTINEBERG · Published nov 1, 2018 at 08:30

Fyndet som Boliden mineral vlll börja bryta ligger strax väster om den nedlagda Rävlidengruvan, cirka 4 kilometer från Kristinebergsgruvan.

Planen är att starta en underjordsbrytning. Mineraliseringen ligger cirka 300 meter under marknivån och går ner mot 900 meters djup. Den indikerade mineraltillgången beräknas innehålla 2 700 000 ton med genomsnittliga halter om 1.03 procent koppar, 5,27 procent zink, 0,7 procent bly, 89 gram silver per ton och 0,19 gram guld per ton.

– Det rör sig om ett stort fynd som kan innebära en förlängd livslängd på gruvan. Fyndet är inte undersökt tillräckligt för att vi ska kunna fatta beslut än om en investering, säger Per Göting.

Bergmästarens beslut om att godkänna ansökan om bearbetningstillstånd innebär att Boliden mineral AB får tillstånd att starta gruva i området efter att företaget fått miljötillstånd.

Som krav ska bolaget också samråda med berörda samebyar i god tid före etablering och före arbetet påbörjas. Målet är att rennäringen ska störas så lite som möjligt.

Länsstyrelsen i Västerbotten har tillstyrkt att bolaget får starta gruva i området eftersom man bedömer att närliggande Natura 2000-område och riksintresse för rennäring kommer att påverkas i liten omfattning. Området är redan starkt påverkat av gruvnäringen.

Företaget har sedan en tid drivit en gruvort fram till Rävliden och den planerade underjordsgruvan. I dag jobbar ungefär 250 personer i Kristinebergsgruvan som i dag har en planerad driftstid som sträcker sig tio år framåt i tiden.

Boliden är den största privata arbetsgivaren inom Lycksele kommun och en fortsatt drift är viktig både för kommunen och samhället Kristineberg.

Liten bod med hantverk

Dorotea På Bergsvägen ovanför hotellet i Dorotea ligger Marikes hantverksbod. En liten butik som är fylld av genuint hantverk. – Jag satsar på svenska och nordiska formgivare och...

Länsförfattare sätter nu punkt för Bäckmyran

Umeå Kent Lundholm, 61 år, har skrivit fyra romaner om Baklandet, som hämtar inspiration från hembyn Bäckmyran och dess grannbyar. I augusti kommer han ut med sista boken om...