Lördag 20 juli 2019

Lokaltidningen

En servettskiss över centrala funktioner i den skidtunnel som nu bygger in gågatan i Lycksele och ger ständig vinter. Älg- och småviltsjakt i tunneln blir också aktuellt. Notera höghuset på Köpmannen uppe till vänster, som ska täckas i is. Denna skiss är troligen gjord av Lilly Bäcklund, S. Foto: SOFIC FJÄLLDIN

Gågatan i Lycksele byggs in i skidtunnel

Gågatan i Lycksele kommer att byggas in i en skidtunnel. Det gör att centrala Lycksele kan ha ett jämnt vinterklimat året runt. Bland annat kommer älgjakt att erbjudas i den skyddade inomhusmiljön. Kostnad för kommunen: 3,2 miljarder kronor.
”Turister vill uppleva vinter när de är i Lappland. Det måste vi kunna erbjuda året runt”, skriver kommunalrådet Christer Rönnlund, M, på en servett.
Första spadtaget tas, enligt uppgift, ikväll.

LYCKSELE · Published apr 1, 2019 at 07:15

Torsby i Värmland var först i Sverige med en skidtunnel, den invigdes 2006, och den har blivit succé. Den är 1,3 km lång, kuperad och har en fast temperatur på minus 3 grader, året om. Skid- och skidskyttelandslag från både Europa och Nordamerika lägger regelbundet träningsläger där under den snöfria delen av året, till stor glädje för kommunen, som på detta sätt blivit känd internationellt.

Dessutom är det god beläggning på hotellen och handeln blomstrar.

Enligt relativt säkra uppgifter har detta fått kommunledningen i Lycksele att vända blickarna mot Torsby. Ett av skälen ska vara att den inglasning av gågatan i Lycksele som länge varit på tal aldrig verkar bli av, och inte heller, enligt vad Lokaltidningen erfar, är lika lockande. Det är snö och kyla som ska locka turister norrut. Varma platser finns redan så det räcker och blir över, det är politikerna i Lycksele överens om, enligt en anonym källa.

De interna diskussionerna i kommunstyrelsen ska först ha handlat om samma inriktning som i Torsby, alltså att locka den internationella skideliten, men efter hand har idéer växt fram som kommer att sluta i en bredare satsning, vet samma källa att berätta.

Några officiella dokument har inte läckt ut och på direkta frågor till politiker möts Lokaltidningen av hummande svar och blickar som vänds bort. Frågan verkar känslig både för den regerande Alliansen och oppositionen.

Efter ett kommunstyrelsesammaträde nyligen låg dock några servetter kvar på sammanträdesbordet. Den lokalvårdare som städade rummet tyckte att de såg lite märkliga ut och överlämnade servetterna till Lokaltidningen.

Servetterna innehåller både något amatörmässiga teckningar, så kallade servettskisser, samt ett resonemang kring den nya tunnelns roll i centrala Lycksele. Om man ska våga sig på en sammanfattning av servetterna, med reservation för att det ibland är lite knivigt att tyda handstilen, är själva huvudpoängen att turister vill ha snö och kyla, och att det därför självklart är viktigt att kunna erbjuda det året runt i Lycksele.

Skidtunneln, eller ska vi säga snötunneln, byggs längs hela gågatan och kommer även att innefatta torget. Visserligen kommer det att finnas ett skidspår, men huvudstråket blir helt enkelt en gågata i vinterskrud. Artificiellt snöfall kommer att vara möjligt, och vindmaskiner gör att det också går att skapa riktigt exotiska snöstormar.

”Helt i turisternas smak. /Lilly” står det på en av servetterna, under ett stort moln som häver ur sig snö, sannolikt ritat av oppositionsrådet, Lilly Bäcklund, S.

Det kommer också, såvitt kan förstås, vara möjligt att ställa temperaturen på rejäl kyla. Minus 3, som i Torsby, betraktas, enligt en av servetterna, som ”för mesigt”. ”Minus 40 ska vi kunna bjuda på”, står det sedan, oklart vem som skrivit det.

Bland allt som står på servetterna kan också utläsas att Lycksele nu får två vintermarknader (även höstmarknaden får ju vinterklimat), att de bilar som deltar i Motorveckans arrangemang på torget (alltså i tunneln) kommer att få lokalt tillstånd att använda dubbdäck, att det kan bli aktuellt att under perioder släppa ut ripa, tjäder, småvilt och älg i tunneln för jaktändamål ”för att nå tyska jaktturister” samt att det ska erbjudas ”konstant norrsken”.

Den enda som tydligt signerat sin servett är kommunalrådet Christer Rönnlund, M. Där står också en summa: 3,2 miljarder kronor. ”Alla andra investeringar lamslås, men Lycksele hamnar på kartan”, skriver han.

På den servett som endast är signerad ”Lilly” finns en idé om att inbegripa det planerade höghuset i kvarteret Köpmannen; om det hon skriver är rätt uttytt vill hon ersätta ispelaren vid älven med att vattenbespruta detta höghus vintertid och på så sätt få en naturlig, kraftig ispelare. Oklart dock om det är enighet bakom det förslaget.

Enligt Lokaltidningens tolkning av servettanteckningarna kommer en enig kommunstyrelse att fatta beslut om den nya snötunneln redan under mötet idag, den 1 april, och spaden sätts i backen redan ikväll. Tunneln ska enligt planen, såvitt Lokaltidningen kan bedöma, stå klar för invigning den 1 april 2020.

Snart dags för återbördande av kvarlevor

LYCKSELE Den 9 augusti, på Urfolkens dag, kommer den största försoningsceremonin i Sveriges historia att ske på Gammplatsen i Lycksele. – Ceremonin är en ritual där alla som...

Renoveras efter skadegörelsen

LYCKSELE I fjol skedde omfattande skadegörelse på samevistet i Lycksele. I sommar renoveras torvkåtan för stora summor pengar, inför försoningsceremonin den 9 augusti. –...

Flera aktörer i samarbete

LYCKSELE Det kommande återbördandet av kvarlevor till Gammplatsen är ett samarbete mellan flera aktörer, som inleddes i början av året.