Tisdag 26 maj 2020

Lokaltidningen

Foto: PIXABAY

Dömd för Lyckselemord begär resning

Den 34-årige man som dömts till livstids fängelse för mordet på journalisten Elin Falk i Lycksele begär resning.

Lycksele · Published nov 4, 2019 at 17:03

Mannen dömdes den 10 november 2015 till livstids fängelse och avtjänar för närvarande sitt straff på Kumlaanstalten. Nu har han lämnat in en begäran om resning, det vill säga att domen mot honom ska omprövas.

34-åringen menar att straffet baserades på en lagändring från 2014 som Högsta domstolen senare kommit fram till var underordnad lagtexten från 2009. Han menar också att hans psykiska tillstånd när han dödade sin före detta sambo inte beaktades eller utreddes fullt ut i domen.

Det är nu upp till Högsta domstolen att besluta om resningen ska beviljas, något som är relativt sällsynt.

Resning

En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång.

När det gäller en dom som har meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning. Om det är klart att det inte finns skäl för att bevilja resning kan Högsta domstolen direkt avslå ansökan. I andra fall ska riksåklagaren yttra sig över ansökan. Den som vill ansöka om resning av en hovrättsdom kan också vända sig till riksåklagaren för att få hjälp.

Källa: Åklagarmyndigheten

Byggnad totalförstörd av brand

LYCKSELE På kort tid har flera bränder ägt rum i Lycksele av olika storlek. Tannens skidstadion drabbades natten mot måndag av en brand som totalförstörde en byggnad. Nu vädjar...

Satsar på fler vikarier med ny webbutbildning

ÅSELE I coronatider satsas det extra mycket på vård och omsorg. Åseles äldre- och funktionshinderomsorg har tillsammans med Lärcentrum i Åsele anordnat infoträffar där de...