Måndag 20 maj 2019

Lokaltidningen

Här syns skoterporten, som kommer att gå under E12 mellan Bocksliden och älven. Foto: SOFIA FJÄLLSTRÖM

”Har varit på gång i flera år”

Anders Thiger, ordförande för organisationen Snowled i Lycksele, är glad att Trafikverket nu bygger en skoterport under E12.
– Det har varit på gång i sex-sju år, minst, säger han.

LYCKSELE · Published nov 24, 2018 at 07:10

Snowled är en paraplyorganisation för de olika klubbarna som anlägger och underhåller skoterlederna i Lycksele kommun.

Ordförande Anders Thiger har varit med sedan starten. Han ser positivt på bygget av skoterporten vid Bocksliden, men undrar varför det tagit så lång tid.

– Turerna har varit många och vi vet inte varför det dragit ut på tiden. Det har varit på gång i sex-sju år, minst, så det är ingen nyhet för vår del, men allt blir en förbättring, säger han.

Snowled har precis som Lycksele kommun varit med i samrådsprocessen inför starten av Trafikverkets projekt med ny rastplats och skoterport. Organisationen har bland annat bidragit med information om ungefär hur många skotrar som passerar över E12 vid Bocks- liden under en säsong. Skoterleden går nämligen rakt över Europavägen.

– Det beror förstås på vintern också, men många kör ned till Bocksliden på kvällen, säger Anders Thiger.

I dagsläget finns det runt 100 ledmil i Lycksele kommun. Allt underhåll, som röjningsarbeten och brobyggen sommartid, samt stakning, skyltning och sladdning vintertid, sker på ideell basis. Intäkterna som kommer från försäljningen av ledkort är därför av stor betydelse.

– Vi har inte passerat 600 kort än på en säsong. Det borde gå att landa på runt tusen tycker vi.

Anders Thiger ser fram emot att skoterporten blir verklighet nästa år, och hoppas på fler.

– Furuviksavlägget är ett bra ställe i framtiden. Det är ett huvudstråk och där är det ännu mer skotertrafik. Trafikverket ville ha ett samarbete vid rastplatsen i Blåvikssjön, men det gick inte på grund av att isen är för dålig, säger han.

Hur ser den ideala vintern ut för er?

– Mycket snö och tö. Trettondagsblidan är bra.

Dags för manifestation för Inlandsupproret

Inlandet På lördag är det dags för Inlandsupprorets första manifestation. I lokaltidningens spridningsområdet blir det i Vilhelmina, Lycksele, Åsele och Sorsele.

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk.

Kommuner går ihop för att lösa problemet

Länet Flera kommuner i Västerbottens inland diskuterar nu ett samarbete för att lösa bristen på familjehem.