Onsdag 1 april 2020

Lokaltidningen

På bild syns biosfärambassadörerna Tommy Sandström, Lisa Jonsson, Katharina Wand och Karin Johansson tillsammans med kommunikatör Cecilia Wallinder med hunden Skilla, Erik Alnersson och Daniela Nedelcheva. Foto: ÖRJAN HOLMBERG

De vill se en hållbar älv

Nu börjar arbetet med biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka ta form.
I Rusksele har man börjat lära barnen att leva långsiktigt hållbart för att kommande generationer ska kunna bo vid älven.

RUSKSELE · Published mar 16, 2020 at 12:15

Biosfärområde är fortfarande ett tämligen okänt ord. Begreppet är inte lika etablerat i Sverige som i andra länder som har arbetat med biosfärområden under längre tid.

Daniela Nedelcheva på biosfärområdets kansli säger att det ofta uppfattas som bara mer naturskydd och därför får hon ofta betona att biosfärområden inte är naturreservat.

– Det är ett modellområde för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Inte minst det sociala är viktigt, menar Daniela. Enskilda människor, föreningar och företag ska känna stolthet över att det är ett fint område.  

Efter flera år av förberedelser utnämnde FN-organet Unesco Vindelälven-Juhtatdahka till biosfärområde förra året. Området omfattar Vindelälvens avvattningsområde från fjällen till havet. Hela 13 294 kvadratkilometer som även berör Laisälven in i Norrbottens län och nedre Umeälven. Juhtatdahka är umesamiska för flyttled och syftar på rennäringen.  

Biosfärområdet har bildat en ekonomisk förening som ska styra över de pengar som finns för ändamålet. Verksamheten kan beskrivas som att det handlar om lokala lösningar på globala problem.

Biosfärområden ska inspireras och ta efter varandras goda idéer.  

I Rusksele har biosfärområdet lett till att skolbarnen varje månad har en temadag. Ruskselebon Erik Alnersson är initiativtagare och han berättar att temadagarna utgår från byns historia, nutid och framtid.

– Barnen har besökt en stenåldersboplats och förstått att människor bott här i tusentals år och att platsen måste brukas så att det går att leva i Rusksele lika länge i framtiden. Utgångspunkten är att visa respekt för människor och natur.

Som exempel nämner Erik Alnersson att barnen har börjat plocka upp skräp som plastpåsar och burkar de hittar. Han tror mycket på att biosfärområdet kan utveckla landsbygden och han ingår också i styrelsen.  

Vindelälven är nationalälv och i synnerhet fjällområdet har redan ett starkt naturskydd så biosfärsområdet innebär inga nya restriktioner. Om området ska vara hållbart för människan måste det brukas och därför behövs, menar man, ett hållbart näringsliv.

Biosfärområdet ingår i projektet Bärkraft som jobbar med den frågan inom besöksnäringen. Visionen sammanfattas av tre ord: vacker – vild – välkänd. Vindelälven är redan vild och vacker och som biosfärområde blir älven måhända även välkänd.

Det är ett modellområde för hållbar utveckling socialt,
ekonomiskt och
ekologiskt. Inte minst det
sociala är
viktigt.

Skidanläggningar stängs i Hemavan och Tärnaby

TÄRNABY Från och med den söndag den 5 april stängs alla skidanläggningar i Hemavan och Tärnaby. Beslutet fattades under tisdagskvällen som följd av en skärpt rekommendation...

Tält uppförs i Lycksele - 42 smittade i länet

LYCKSELE Nu kommer ett tält upp också utanför Lycksele lasarett. – Vi har bara en entré till akutmottagningen här och planerar nu för en tältlösning utanför akuten för att få ett...

Silver till Lars Wåhlberg

MALÅ SM i isracing blev en kort historia. På grund av coronan kördes bara en tävling, i Åsele, och nu är det klart att den tävlingen också gäller som slutligt SM- och...

Öråns SK klart för division 1

LYCKSELE Bordtennisen har gjort som de flesta andra idrotter; avbrutit serierna. Det innebär att Öråns SK vinner division 2 och är klart för ettan. – Det känns skönt, det var det...