Måndag 13 juli 2020

Lokaltidningen

Christer Hedlund, Maxmoduler AB, Årets företagare i Lycksele 2019. Foto: ERIC NORDLUND

Christer Hedlund blev Årets företagare

Christer Hedlund, Maxmoduler, utsågs på fredagkvällen till Årets företagare på Guldkalaset i Lycksele. Ytterligare sju företag och en förening, Lycksele Ateljé, prisades.
Läs vilka som vann och alla motiveringar här.

LYCKSELE · Published nov 15, 2019 at 20:37

Årets Företagare 2019 (utses av Företagarna): Christer Hedlund, Maxmoduler AB.

Motivering: "Årets Företagare är den urtypiske entreprenören som med stora ekonomiska risker, en stor portion mod och en hel del hårt arbete lyckats i en tuff och konjunkturkänslig bransch. Företagaren har på bara ett par år utvecklat sitt företag från en relativt smal nisch till en betydligt bredare och större marknad. Vidare har företaget utvecklats till ett av de viktigare i Lycksele och sysselsätter med god lönsamhet många människor. Dessutom har företagaren tid och engagemang att engagera sig i samhällsfrågor för att även på detta sätt bidra till att utveckla Lycksele till en attraktivare ort."

Årets Microföretag 2019 (utses av Företagarna, Lycksele Handel, Västerbottens Handelskammare, Region Västerbotten och Lycksele kommun): Tannsele lantbruk AB.

Motivering: "Ett företag som tänker om och tänker nytt. Med mycket vilja och en stor portion mod har man anpassat och förändrat verksamheten på ett positivt sätt där en betydande förändring är kundanpassad service. Företaget är modernt, nytänkande och främjar en hållbar utveckling och öppna landskap."

Årets Hållbarhetsföretag 2019 (utses av Region Västerbotten): Gold of Lapland.

Motivering: "Hållbar utveckling av besöksnäringen i Västerbotten är kooperativets huvudfokus. Med medlemsföretag och föreningar från fjäll, genom skogslandskap och ända ned till Bottenviken arbetar de med olika utvecklingsprojekt och uppdrag. Bland annat med fokus på lokalt producerade matupplevelser och export. Årets hållbarhetsföretag arbetar prestigelöst för att kunskapshöja och stärka områdets och Lyckseles attraktionskraft."

Årets Guldklimp 2019 (Företagarna, Lycksele Handel, Västerbottens Handelskammare, Region Västerbotten och Lycksele kommun): SmåA:s styrelse.

Motivering: "SmåA har under året beslutat och genomfört sin utlokalisering från Stockholms innerstad till Lycksele. Ett modigt beslut som ligger i tiden. Att verksamheten fungerar över förväntan och att SmåA lyckats bemanna kontoret med kompetenta och engagerade medarbetare borgar för en fortsatt positiv utveckling. SmåA utgör med rätta det goda exemplet på att en lokalisering med bibehållen kvalitet till Sveriges mer glesbefolkade delar är fullt möjlig!"

Årets Butik 2019 (utses av Lycksele Handel): Circle K.

Motivering: "Med ständig utveckling och vilja att prova nya saker är årets butik ett säkert kort. Med ypperlig service, bra tillgänglighet och gott ambassadörskap sätter man Lycksele på kartan."

Årets Export/Importföretag 2019 (utses av Västerbottens Handelskammare): Lycksele Träförädling AB.

Motivering: "Ända sedan starten 2011 har Lycksele Träförädling haft en stark tillväxt. Under sin resa har man drabbats av bakslag men dessa har mötts med kraft, och med små medel har företaget hittat nya marknader att exportera till. Patrik har byggt upp en verksamhet som ständigt utvecklas för att möta marknadens behov. Tillsammans med sin personal har han sedan visat vad man kan åstadkomma med en positiv inställning och uthållighet."

Årets Tillväxtföretag 2019 (utses av Lycksele kommun): Vallners El & Mekaniska AB.

Motivering: "Företaget med den breda kompetensen och den goda servicen. Ett företag som klarar utmaningar, hittar innovativa lösningar och får det mesta att fungera. Med sin affärsidé har företaget skapat ett vinnande koncept och tillväxten är berömvärd. Och som de själva beskriver sitt koncept: Allt som snurrar och lyser med hjälp av el!"

Årets Mediepris 2019 (utses av Lokaltidningen): Lycksele Ateljé.

Motivering: "Årets mediepris tilldelas en ideell förening som bildades för precis åtta år sedan med målet att sätta konsten på Lyckselekartan och nå en publik i bygden. Vid bildandet bestod föreningen av fem medlemmar som gillade att måla och teckna, en ateljéplats införskaffades rätt kvickt vilket i samma kvarter har utvecklats till ett eget bekant galleri där det bjuds in till utställningar med jämna mellanrum.

Medlemsantalet i denna ”Konstförening och konstnärsdrivna galleri” har vuxit till dagens 49 och man har dessutom breddat nätverket långt utanför Lycksele gränser. Utöver det egna skapandet arrangeras, med ordförande Cristina Cassini-Bäckström som navet i verksamheten, även träffar och workshops. Föreningen är också engagerad i höstarnas ”Konstrunda” och det alltjämt med samma mål som vid föreningens bildande i november 2011: Att sätta konsten på kartan i Lycksele!"

”Vi försöker ha det roligt när vi är på jobbet”

LYCKSELE Anders Haraldsson och Kent Sundström är svågrarna som ligger bakom den nyöppnade Camping & Fritidsspecialisten på Karossvägen. – Vi har tagit med i beräkningen att det...

Vill minska ensamheten hos äldre

LYCKSELE I föreningarna där flera äldre är aktiva har en stor del av verksamheten ställts in. Nu försöker de engagerade i bland annat Röda Korset och PRO hitta nya lösningar för...
Min sommarpärla

Märke: Scania LS 110.

Årsmodell: 1972.

Tillverkad i: Södertälje.

Opinion
Behöver du hjälp?


Sport