Måndag 1 juni 2020

Lokaltidningen

Regionen om coronaläget

Länet · Published maj 13, 2020 at 09:58

I dag höll Region Västerbotten en pressträff om coronasituationen. När det gäller smittoläget i Västerbotten beskriver den tillförordnade smittskyddsläkaren Gunilla Persson det som fortsatt förhållandevis stabilt och utan några kraftiga ökningar.

– Men det är viktigt att förstå att faran inte är över, säger hon.

Även hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa är ganska nöjd med situationen:

– Vi ser en minskad tillströmning av patienter till vården. Men det innebär inte att faran är över.

De flesta av de kända fallen är koncentrerade till några kommuner.

– Det är fortsatt få bekräftade fall i vissa kommuner, framför allt i inlandet, säger Gunilla Persson men betonar att de bekräftade fallen inte nödvändigtvis speglar de verkliga fallen.

Regionen publicerar nu också statistik över hur många som skrivits ut från sjukhusvård på grund av covid-19 och i nuläget handlar det om tre från lasarettet i Lycksele, tolv från Skellefteå och 47 från Umeå.

Även när det gäller smitta på äldreboenden ser läget ut att vara ganska stabilt. Av ungefär 280 äldreboenden eller andra särskilda boenden i länet så finns det bekräftade fall på elva stycken och av dem tycks smittan ha stannat av på sju stycken.

– Vi tar risken för smitta på äldreboenden på extremt stort allvar, säger Anders Johansson, överläkare på vårdhygien.

Precis som i övriga Sverige arbetar Västerbotten på att öka sin kapacitet för att testa potentiella smittade och snart blir det också aktuellt med anitkroppstest som kan se om en person haft smittan tidigare.

– Testerna ska komma igång i slutet på veckan, säger Anders Johansson.

Psykologen Ingela Aronsson talade om den oro som många människor känner på grund av pandemin och krisen.

– Det kan vara bra att veta att oro precis som alla andra känslor spelar en viktig roll för vår överlevnad, säger hon.

Men oron kan också ha negativa effekter och Ingela Aronsson hade flera råd för hur den kan hanteras.

– Lägg fokus på det du kan hantera, säger hon.

Fysisk aktivitet kan också hjälpa till att dämpa oro.

– Ge dig själv den tid för fysisk aktivitet som du behöver. 30 minuter om dagen är ett bra riktmärke, säger Ingela Aronsson.

Tuff tid för SoliferPolar

DOROTEA Företaget SoliferPolar i Dorotea har påverkats av pandemin men ännu så länge är produktionen i gång med full styrka. – Man kan säga att vi har fyra stora utmaningar,...

Väntar på besked om pengar till konstgräs

STORUMAN Nästa vecka hoppas Storumans IK på besked om Allmänna arvsfonden godkänner ansökan om stöd till att anlägga en ny konstgräsplan på Storhälla. – Konstgräsplanen kommer...

”Vi har haft ett stabilt läge”

LYCKSELE Samtliga avdelningar på Lycksele lasarett har tilltagit rutiner och handlingsplaner för att anpassa lasarettet till rådande pandemi. Nya lösningar i samarbete med...

Bäverforskning i länet

Länet Förekommer trikiner i svenska bäver- stammen? Det är frågan för ett examensarbete vid SLU där svenska jägarkåren kan bidra med forskningsunderlag.

Långsam älg-tv fascinerar folket

KULLBERG ”Den stora älgvandringen”, som nyligen avslutades, fick tittarna att flockas framför tv:n. Det lockar även till mängder av frågor och funderingar kring älgar, frågor som...