Måndag 20 maj 2019

Lokaltidningen

Plus och minus i den senaste befolkningsstatistiken från SCB

I Sorsele, Storuman och Åsele ökar befolkningen, men den minskar i Dorotea, Vilhelmina och Lycksele. Det visar siffror från SCB.

Inlandet · Published mar 10, 2019 at 07:00

Dorotea hade en minskning på 78 personer. Kommunen hade ett flyttningsunderskott på 53 personer och antalet döda var 43 personer, medan det föddes 18 barn.

I Lycksele minskade invånarantalet med 29 personer. Lycksele hade ett flyttningsöverskott på sju personer och antalet avlidna var 171 och antalet födda 135.

Sorsele är en av de kommuner som visar en befolkningsökning. Här blev man sex personer fler med ett flyttningsöverskott på nio. Det föddes 29 barn och antalet döda uppgick till 31.

Även Storuman växte. Här ökade man med tio personer och hade ett flyttningsöverskott på 23. Antalet födda var 66 och antalet döda 79. I Vilhelmina minskade befolkningen med 35 personer. Flyttningsunderskottet var sju och antalet födda uppgick till 58 och antalet döda 86.

Åsele kommun ökade med tio personer med ett flyttningsöverskott på 30 personer.

Det föddes 24 barn i kommunen och 50 personer lämnade jordelivet.

Befolkningssiffror

  • Dorotea 2 568 (–35).
  • Lycksele 12 228 (–29).
  • Sorsele 2 522 (+ 6).
  • Storuman 5 912 (+10).
  • Vilhelmina 6 752 (–35).
  • Åsele 2 819 (+10).

Källa: Statistiska centralbyrån.

Dags för manifestation för Inlandsupproret

Inlandet På lördag är det dags för Inlandsupprorets första manifestation. I lokaltidningens spridningsområdet blir det i Vilhelmina, Lycksele, Åsele och Sorsele.

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk.

Kommuner går ihop för att lösa problemet

Länet Flera kommuner i Västerbottens inland diskuterar nu ett samarbete för att lösa bristen på familjehem.